Thông tin

Nhân vật st1f


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
2,228
Nhân vật
st1f
Chủng tộc
Blade Master
Cấp độ
348
Tributes
9
Resets
51
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Ruined Lorencia (89 x 105)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
174
Cấp đồ bùa lợi
174
Equipment
1278
Nhiệm vụ đã hoàn thành
380
RQuest stats
2000
Cấp độ ET
14
Máy chủ
Avalon-GS
Trạng thái
Online

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản