Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Empire

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterKingEmpireExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
Prikolist Grand Master 146 100 300 Bonuses
NorchiK High Elf 234 101 1,200 Bonuses
gaionset14 Magic Gladiator 1 0 1,560 Bonuses
VNHDang06 Lord Emperor 157 101 420 Bonuses
moriarti Dark Wizard 1 1 65 Bonuses
Vito Blade Master 240 101 696 Bonuses
DlTroll Dark Lord 166 100 60 Bonuses
kreativ Grand Master 211 101 240 Bonuses
HotGirlVN High Elf 195 98 198 Bonuses
Awren High Elf 228 101 360 Bonuses
dudis Blade Master 128 101 378 Bonuses
ezDL Dark Lord 7 11 300 Bonuses
broyagnis Dark Lord 2 0 30 Bonuses
phamquangz Dark Lord 96 92 420 Bonuses
TALiAset Elf 1 0 1,440 Bonuses
OldSpice Grand Master 193 96 480 Bonuses
SETADAM Dark Lord 2 0 480 Bonuses
windi Elf 43 0 168 Bonuses
NiceElf Muse Elf 75 25 42 Bonuses
Zebulon Soul Master 77 32 36 Bonuses
BRoNzEE13 Dark Knight 1 0 498 Bonuses
Ma3aFaka Grand Master 142 100 96 Bonuses
MeChoiGame Grand Master 204 101 360 Bonuses
KETI Muse Elf 72 95 59 Bonuses
ZAZA Dark Lord 72 95 59 Bonuses
Kyrie High Elf 233 101 960 Bonuses
SMabc Soul Master 3 95 84 Bonuses
EffAbc Muse Elf 1 95 84 Bonuses
MgAbc1 Magic Gladiator 1 95 84 Bonuses
Belona Elf 51 1 300 Bonuses
AAIDLIAA Dark Lord 1 95 90 Bonuses
RamzeSs Muse Elf 130 96 360 Bonuses