Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

King

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterKingEmpireExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
sSLaVieSs Muse Elf 62 85 216 Bonuses
xXLaVieXx Dark Lord 62 85 216 Bonuses
Rumble Grand Master 263 101 720 Bonuses
Eclipset Dark Wizard 1 0 840 Bonuses
GrandSouls Soul Master 1 0 540 Bonuses
Buzova Muse Elf 4 0 4,800 Bonuses
DarkNO1 Soul Master 1 45 42 Bonuses
-Pong- High Elf 263 101 1,440 Bonuses
Tribunal Lord Emperor 237 101 1,680 Bonuses
EdStaffor Duel Master 220 95 288 Bonuses
BatSongHip Blade Master 211 98 960 Bonuses
PK10F9 Blade Knight 116 79 204 Bonuses
WaveRS Muse Elf 1 45 36 Bonuses
9IHyKoBu4 Blade Knight 114 100 360 Bonuses