Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Extreme

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterKingEmpireExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
BladeBN Blade Master 110 22 24 Bonuses
-Deputa- Grand Master 252 216 4,800 Bonuses
Tamogo4i Blade Knight 16 0 24 Bonuses
GaionSetMg Magic Gladiator 2 0 18 Bonuses
Nimesil Muse Elf 72 39 12 Bonuses
Nikelback Grand Master 193 215 1,320 Bonuses
iriskaAnc Elf 1 0 30 Bonuses
CrazyChel Soul Master 40 215 104 Bonuses
-ZERO- Blade Master 281 216 3,000 Bonuses
K-Y-O Blade Master 279 216 720 Bonuses
RSset13fo Muse Elf 1 0 300 Bonuses
WedLock Blade Master 263 185 600 Bonuses
-Taipan- Grand Master 265 168 420 Bonuses
Aluksniets Lord Emperor 59 215 180 Bonuses
J3nea Blade Master 183 177 180 Bonuses
-GiN- Grand Master 270 215 816 Bonuses
Kitten Lord Emperor 139 120 54 Bonuses
CrusedSET1 Dark Knight 1 0 30 Bonuses
AncSet21 Magic Gladiator 1 1 12 Bonuses
Genesis111 Lord Emperor 145 189 1,200 Bonuses
ItemsDL Dark Lord 26 0 200 Bonuses
AJIELLIA Blade Knight 29 0 80 Bonuses
BeginerSet Elf 1 0 50 Bonuses
-ChesteR- Duel Master 252 1 600 Bonuses
-Gorr- Blade Master 281 216 1,800 Bonuses
Sirius0283 Elf 3 6 2,280 Bonuses
Ekiller Dark Knight 2 0 1,560 Bonuses
LOKIset0 Magic Gladiator 2 0 20 Bonuses
CrustedSeI Dark Knight 1 0 12 Bonuses
-BeSiK- Blade Master 234 47 3,000 Bonuses
xXxHeroxXx Grand Master 281 216 2,400 Bonuses
-LasTGame- Duel Master 281 216 2,400 Bonuses
Dragon15 Dark Knight 1 0 349 Bonuses
Rogue- Blade Master 148 216 300 Bonuses
Laapsta Soul Master 79 188 200 Bonuses
CeTT Dark Knight 2 0 84 Bonuses
Kojanka Dark Knight 2 0 120 Bonuses