Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Master

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterKingEmpireExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
MsRozvrat High Elf 128 9 360 Bonuses
NyBoy Magic Gladiator 47 2 156 Bonuses
Macri High Elf 246 11 1,200 Bonuses
Set007 Muse Elf 1 0 250 Bonuses
ENIGMA Blade Master 281 11 7,200 Bonuses
blizcrank Grand Master 190 10 1,500 Bonuses
PAEW13DDHP Dark Lord 1 0 3,000 Bonuses
Supra Soul Master 76 7 420 Bonuses
Kokar Blade Knight 1 6 180 Bonuses
Lukawy Elf 1 6 180 Bonuses
CoKa Dark Lord 1 6 180 Bonuses
Zhukua Magic Gladiator 1 6 180 Bonuses
Mario Blade Knight 108 5 240 Bonuses
-M13X- Grand Master 275 11 4,200 Bonuses
Pareta Muse Elf 75 1 600 Bonuses
OnlyHate Grand Master 111 6 120 Bonuses
set014 Elf 1 0 480 Bonuses
Set004 Muse Elf 1 0 48 Bonuses
Avilove High Elf 166 10 384 Bonuses
-Mihvod- Grand Master 268 10 1,620 Bonuses
Xecos Grand Master 200 9 600 Bonuses
Cikladol Blade Knight 59 5 199 Bonuses
Nidavellir Magic Gladiator 109 8 420 Bonuses
-B-e-S- Duel Master 156 10 4,800 Bonuses
Luck4 Magic Gladiator 77 4 72 Bonuses
Vandalas Blade Master 100 6 600 Bonuses
ACTPOHABT Blade Knight 4 1 180 Bonuses
DDoom Blade Knight 1 7 120 Bonuses
Hailie Muse Elf 94 5 480 Bonuses
Zeus Grand Master 281 11 2,000 Bonuses
Alpha Grand Master 281 11 2,400 Bonuses
popik13 Grand Master 263 11 3,000 Bonuses
DoReMi Muse Elf 76 5 60 Bonuses
Hearts Grand Master 281 11 2,160 Bonuses
MrTony Blade Knight 107 7 1,380 Bonuses
xKURDAPYAx Muse Elf 59 10 360 Bonuses
gnida High Elf 114 10 600 Bonuses