Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Avalon

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 15%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterJadeOriginAvalonMegaExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
Castiel Grand Master 262 50 1,150 Bonuses
Arcane Grand Master 242 50 1,380 Bonuses
choemcai Duel Master 262 50 713 Bonuses
KAMER Magic Gladiator 95 22 69 Bonuses
GiaHuy Lord Emperor 198 50 265 Bonuses
wopp1k Soul Master 255 48 70 WBonuses
MissOnline Muse Elf 159 46 518 Bonuses
Tokio Magic Gladiator 195 50 230 Bonuses
GodSpeed Duel Master 345 51 690 Bonuses
MGxLOCURA Magic Gladiator 114 42 115 Bonuses
BlackHors Lord Emperor 117 46 115 Bonuses
ItsMe Duel Master 380 51 1,001 Bonuses
TurnEE High Elf 299 51 748 Bonuses
SieuXinh Muse Elf 183 47 460 Bonuses
Kynep Grand Master 270 50 403 Bonuses
HuongXXinh High Elf 116 50 1,150 Bonuses
XxAresxX Blade Master 380 51 1,323 Bonuses