Thị trường nhân vật
Vật phẩm / Nhân vật

Origin

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 15%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.

Khi bán nhân vật, các xếp hạng sau đây của nhân vật sẽ được đặt lại: Bảng xếp hạng Trận Chiến Sinh Tử, Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận, Bảng xếp hạng Quảng Trường Quỷ, Bảng xếp hạng Hỗn Nguyên Lâu, Bảng xếp hạng Lâu Đài MáuMasterJadeOriginAvalonMegaExtreme


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
-KiCH- Blade Master 303 36 460 Bonuses
Blaster Magic Gladiator 62 10 30 Bonuses
-Bitis- Duel Master 303 36 92 Bonuses
MegaRED Duel Master 380 36 690 Bonuses
ChamTuuKa Lord Emperor 380 36 7,475 Bonuses
ceb33 Muse Elf 3 29 58 Bonuses
GuniT Lord Emperor 212 36 426 Bonuses
-X-X-X-X- Soul Master 128 28 115 Bonuses
Moorwen Blade Master 380 36 690 Bonuses
-Flash- Blade Master 380 36 1,725 Bonuses
AMERlCA Grand Master 315 36 1,035 Bonuses
mulii Blade Knight 10 20 460 Bonuses
Arrdow Muse Elf 61 11 1,380 Bonuses
LaMeRoK Grand Master 272 36 345 Bonuses
NAF-NAF High Elf 327 36 1,093 Bonuses