Impormasyon

Character BaLTaZaR


Pangkalahatang Impormasyon
Guild
Guild
Master
Guild Buff
4,700
Character
BaLTaZaR
Klase
Lord Emperor
Antas
400
Mga paggalang
80
Resets
101
Antas ng PK
Commoner (0)
Lokasyon
Swamp of Peace (229 x 82)
Lakas
Liksi
Sigla
Enerhiya
Utos
Biniling stats
2000
Mga puntos na nakamit
195
Antas ng Buff
295
Equipment
2412
Mga natapos na Quests
380
RQuest stats
2000
Antas ng ET
15
Server
Mega-GS
Status
Online

Equipment

Imbentaryo

Mga nakamit

Impormasyon ng Account