Support

Lahat ng mga tanong na konektado sa gameplay inirerekomenda naming itanong sa aming forum, seksyon ng mga tanong. Gayundin, bisitahin ang aming seksyon ng impormasyon at aklatan.

Kung hindi mo pa nahanap ang sagot sa tanong na hinahanap mo o nakakaranas ng mga isyu na hindi mo nahanap kung paano ayusin, mangyaring lumikha ng isang tiket sa aming Sistema ng suporta.
Upang lumikha ng isang tiket, kailangan mong mag-log in.

Nagpaplano lamang na sumali sa aming komunidad at may ilang katanungan? Huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng Discord o Facebook.

Karagdagang mga contact sa komunikasyon:


Mangyaring sumulat sa isang lugar lamang. Huwag i-duplicate ang iyong mga kahilingan sa maraming media.