Impormasyon

Ang impormasyon ay nakatago


Character Ex1le


Pangkalahatang Impormasyon
Guild
Guild
Wala
Master
Wala
Guild Buff
Wala
Character
Ex1le
Klase
Blade Master
Antas
274
Mga paggalang
1
Resets
51
Antas ng PK
Lokasyon
Lakas
Liksi
Sigla
Enerhiya
Utos
Biniling stats
Mga puntos na nakamit
Antas ng Buff
Equipment
Mga natapos na Quests
RQuest stats
Antas ng ET
Server
Status