Impormasyon

Character JavHpClub


Pangkalahatang Impormasyon
Guild
Guild
Wala
Master
Wala
Guild Buff
Wala
Character
JavHpClub
Klase
Blade Master
Antas
400
Mga paggalang
2
Grands
1
Resets
216
Antas ng PK
Commoner (0)
Lokasyon
Lorencia (215 x 96)
Lakas
Liksi
Sigla
Enerhiya
Utos
Biniling stats
2000
Mga puntos na nakamit
91
Antas ng Buff
91
Equipment
1185
Mga natapos na Quests
380
RQuest stats
2000
Antas ng ET
1
Server
Extreme-GS
Status
Offline

Equipment

Imbentaryo

Mga nakamit

Impormasyon ng Account