Impormasyon

Ang impormasyon ay nakatago


Character PallacHH


Pangkalahatang Impormasyon
Guild
Guild
Master
Guild Buff
5,404
Character
PallacHH
Klase
Duel Master
Antas
400
Mga paggalang
83
Resets
51
Antas ng PK
Lokasyon
Lakas
Liksi
Sigla
Enerhiya
Utos
Biniling stats
Mga puntos na nakamit
Antas ng Buff
Equipment
Mga natapos na Quests
RQuest stats
Antas ng ET
Server
Status