Impormasyon

Ang impormasyon ay nakatago


Character voltah


Pangkalahatang Impormasyon
Guild
Guild
Master
Guild Buff
5,223
Character
voltah
Klase
Duel Master
Antas
400
Mga paggalang
22
Resets
31
Antas ng PK
Lokasyon
Lakas
Liksi
Sigla
Enerhiya
Utos
Biniling stats
Mga puntos na nakamit
Antas ng Buff
Equipment
Mga natapos na Quests
RQuest stats
Antas ng ET
Server
Status