Merkado

Mega

Dito maaari mong ligtas na ikakalakal ang iyong mga item kapalit ng mga gintong barya (Zen) o mga bonus ng laro (Mga Bonus), kaya bago bumili ng isang tiyak na item makakakuha ka ng isang maaasahang paglalarawan, kaya nakaseguro ka laban sa pandaraya. Ang lahat ng mga benta sa merkado ay napapailalim sa 15% na bayarin.

Nakitang items: 4024
Kategorya
Item
Nagbebenta
Presyo
Bows Abyss Bluewing Crossbow 35 Bon
Gloves Gywen Guardian Gloves 28.75 kk Zen
Boots Exc. Black Dragon Boots 6 Bon
Helms Exc. Sphinx Helm 6 Bon
Staffs Exc. Eternal Staff +11 115 Bon
Shields Exc. Spiked Shield 117.76 kk Zen
Pants Exc. Legendary Pants 95.68 kk Zen
Boots Exc. Hurricane Boots 115 kk Zen
Helms Exc. Vine Helm 230 kk Zen
Boots Exc. Dragon Boots 230 kk Zen
Helms Exc. Dark Phoenix Helm 230 kk Zen
Armors Exc. Black Dragon Armor 57.5 kk Zen
Armors Exc. Faith Armor 35 Bon
Gloves Exc. Brass Gloves 6 Bon
Pants Exc. Brass Pants 6 Bon
Helms Exc. Divine Helm 460 Bon
Gloves Exc. Storm Crow Gloves +11 236 Bon
Swords Hyon Healical Sword 23 Bon
Bows Abyss Bluewing Crossbow 40 Bon
Bows Exc. Refined Silver Bow 230 kk Zen
Items Dark Raven 10 Bon
Swords Exc. Serpent Sword 172.5 kk Zen
Pants Exc. Red Spirit Pants 230 kk Zen
Armors Exc. Guardian Armor 230 kk Zen
Wings Shard of Condor 230 kk Zen
Helms Exc. Sphinx Helm 12 Bon
Maces Exc. Solay Scepter 12 Bon
Items Pet Rudolf 9 Bon
Items Pet Rudolf 8 Bon
Other 1 kkk Zen 16 Bon
Pants Exc. Scale Pants 5 Bon
Armors Exc. Valiant Armor 5 Bon
Wings Jewel of Life x30 17 Bon
Pants Exc. Sunlight Pants 17 Bon
Pants Exc. Dark Steel Pants 460 kk Zen
Boots Exc. Dark Steel Boots 460 kk Zen
Pants Exc. Dark Steel Pants 460 kk Zen
Gloves Exc. Dark Steel Gloves 7 Bon
Gloves Exc. Hurricane Gloves 12 Bon
Gloves Exc. Glorious Gloves 14 Bon
Wings Jewel of Soul x30 16 Bon
Bows Exc. Arrows +13 403 Bon
Wings Jewel of Bless x30 17 Bon
Gloves Exc. Valiant Gloves +13 196 Bon
Armors Exc. Valiant Armor +13 196 Bon
Pants Exc. Valiant Pants +13 196 Bon
Boots Exc. Valiant Boots +13 196 Bon
Staffs Exc. PvP Dragon Crystal Staff +15 2,875 Bon
Shields Exc. PvP Guardian Shield +15 2,645 Bon
Staffs Exc. Greatstaff of Magicka +13 150 Bon
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme