Merkado
Mga item / Characters

King

Dito maaari mong ligtas na ikakalakal ang iyong mga item kapalit ng mga gintong barya (Zen) o mga bonus ng laro (Mga Bonus), kaya bago bumili ng isang tiyak na item makakakuha ka ng isang maaasahang paglalarawan, kaya nakaseguro ka laban sa pandaraya. Ang lahat ng mga benta sa merkado ay napapailalim sa 16% na bayarin.

Nakitang items
Kategorya
Item
Nagbebenta
Presyo
Pants Exc. Wind Pants 15 Bon.
Staffs Exc. Staff of Resurrection 6 Bon.
Boots Exc. Dark Steel Boots 58 kk Zen.
Items Moonstone Ring 35 Bon.
Armors Exc. Dragon Armor +11 104 Bon.
Helms Exc. Dragon Helm +11 116 Bon.
Wings Jewel of Goldsmith x30 35 Bon.
Pants Rave Plate Pants 7 Bon.
Boots Kantata Plate Boots 58 Bon.
Pants Apollo Pad Pants 26 Bon.
Armors Gywen Guardian Armor 46 Bon.
Boots Ceto Vine Boots 34.8 kk Zen.
Shields Exc. Bronze Shield 7 Bon.
Gloves Akki Eclipse Gloves 41 Bon.
Armors Exc. Titan Armor 35 Bon.
Gloves Exc. Brave Gloves +11 290 Bon.
Armors Exc. Brave Armor +11 348 Bon.
Boots Exc. Brave Boots +11 290 Bon.
Pants Exc. Grand Soul Pants 12 Bon.
Shields Exc. Bronze Shield 12 Bon.
Wings Gemstone x30 638 kk Zen.
Armors Exc. Legendary Armor 12 Bon.
Armors Exc. Dragon Armor 35 Bon.
Gloves Odin Wind Gloves 46.4 kk Zen.
Shields Exc. Minotaur's Shield 81 Bon.
Pants Hera Sphinx Pants 58 kk Zen.
Boots Hyon Dragon Boots 116 kk Zen.
Boots Hera Sphinx Boots 46.4 kk Zen.
Wings Wings of Darkness 10 Bon.
Wings Wings of Satan +5 174 kk Zen.
Armors Exc. Silk Armor 35 Bon.
Armors Exc. Spirit Armor +9 35 Bon.
Bows Exc. Celestial Bow 6 Bon.
Wings Mantle of Monarch +11 2,204 Bon.
Shields Exc. Cross Shield +13 777 Bon.
Boots Exc. Adamantine Boots +13 348 Bon.
Wings Higher Refining Stone x10 12 Bon.
Armors Exc. Adamantine Armor +13 116 Bon.
Other Green Mistery Box 81 Bon.
Other Jewel of Luck 81 Bon.
Other Jewel of Luck 81 Bon.
Other Jewel of Luck 81 Bon.
Other Jewel of Luck 81 Bon.
Wings Gemstone x10 9 Bon.
Wings Gemstone x10 17 Bon.
Swords Exc. Thunder Blade 812 kk Zen.
Armors Exc. Dark Phoenix Armor 580 kk Zen.
Swords Exc. Rune Blade 696 kk Zen.
Pants Exc. Plate Pants 348 kk Zen.
Boots Exc. Wind Boots 174 kk Zen.
Master King Empire Destiny Extreme