Merkado
Mga item / Characters

King

Dito maaari mong ligtas na ikakalakal ang iyong mga item kapalit ng mga gintong barya (Zen) o mga bonus ng laro (Mga Bonus), kaya bago bumili ng isang tiyak na item makakakuha ka ng isang maaasahang paglalarawan, kaya nakaseguro ka laban sa pandaraya. Ang lahat ng mga benta sa merkado ay napapailalim sa 16% na bayarin.

Nakitang items
Kategorya
Item
Nagbebenta
Presyo
Shields Exc. Golden Shield +13 406 Bon.
Shields Exc. Shield of Betrayal 81 Bon.
Helms Exc. Adamantine Helm +10 58 Bon.
Helms Exc. Dark Master Helm +13 116 Bon.
Armors Exc. Dark Master Armor +13 116 Bon.
Gloves Exc. Dark Master Gloves +13 116 Bon.
Other 100 Bonuses 9 kkk Zen.
Other 21 Bonuses 2 kkk Zen.
Staffs Exc. Legendary Staff +13 17 Bon.
Armors Exc. Adamantine Armor 6 Bon.
Items Cape of Lord 6 Bon.
Other 500 kk Zen 10 Bon.
Other 500 kk Zen 10 Bon.
Other 500 kk Zen 10 Bon.
Bows Exc. Celestial Bow 7 Bon.
Gloves Exc. Storm Crow Gloves 13 Bon.
Wings Jewel of Bless x10 6 Bon.
Items Moonstone Ring 29 Bon.
Items Moonstone Ring 29 Bon.
Items Moonstone Ring 29 Bon.
Items Moonstone Ring 29 Bon.
Items Moonstone Ring 29 Bon.
Items Red Fenrir 290 Bon.
Items Exc. Ring of Magic 46 Bon.
Helms Exc. Plate Helm 34.8 kk Zen.
Armors Exc. Wind Armor 34.8 kk Zen.
Pants Exc. Wind Pants 10 Bon.
Bows Exc. Albatross Bow 296.96 kk Zen.
Shields Exc. Royal Protector 296.96 kk Zen.
Boots Exc. Volcano Boots 296.96 kk Zen.
Swords Exc. Bone Blade 151 Bon.
Staffs Exc. Dark Legendary Staff 232 Bon.
Items Moonstone Ring 28 Bon.
Pants Exc. Great Dragon Pants 285.08 kk Zen.
Swords Exc. Greatsword of Atlantis 93 Bon.
Pants Exc. Sphinx Pants 7 Bon.
Boots Exc. Leather Boots 7 Bon.
Staffs Exc. Legendary Staff 6 Bon.
Gloves Exc. Dark Steel Gloves 139.2 kk Zen.
Boots Exc. Ashcrow Boots +9 12 Bon.
Helms Exc. Ashcrow Helm +9 12 Bon.
Pants Exc. Plate Pants +9 35 Bon.
Pants Exc. Spirit Pants 3.04 kk Zen.
Pants Exc. Spirit Pants 11.6 kk Zen.
Pants Exc. Dark Steel Pants +13 209 Bon.
Swords Exc. Rune Blade 580 kk Zen.
Pants Exc. Valiant Pants +13 93 Bon.
Pants Exc. Dark Steel Pants 232 kk Zen.
Pants Exc. Dark Phoenix Pants 232 kk Zen.
Gloves Exc. Dragon Gloves 232 kk Zen.
Master King Empire Extreme