Merkado

Master

Dito maaari mong ligtas na ikakalakal ang iyong mga item kapalit ng mga gintong barya (Zen) o mga bonus ng laro (Mga Bonus), kaya bago bumili ng isang tiyak na item makakakuha ka ng isang maaasahang paglalarawan, kaya nakaseguro ka laban sa pandaraya. Ang lahat ng mga benta sa merkado ay napapailalim sa 15% na bayarin.

Nakitang items: 2224
Kategorya
Item
Nagbebenta
Presyo
Helms Ali Black Dragon Helm +9 69 Bon
Boots Ali Black Dragon Boots +9 69 Bon
Gloves Ali Black Dragon Gloves +9 69 Bon
Pants Ali Black Dragon Pants +9 69 Bon
Armors Ali Black Dragon Armor +9 69 Bon
Pants Exc. Guardian Pants 173 Bon
Staffs Exc. Imperial Staff +13 575 Bon
Bows Exc. Arrows +13 138 Bon
Armors Muren Storm Crow Armor +8 164.86 kk Zen
Pants Darkside Adamantine Pants 164.86 kk Zen
Armors Exc. Hades Armor 15 Bon
Gloves Exc. Brave Gloves 345 kk Zen
Other 1 kkk Zen 8 Bon
Pants Exc. Silk Pants +13 920 Bon
Gloves Exc. Silk Gloves +13 920 Bon
Boots Exc. Silk Boots +13 920 Bon
Armors Exc. Silk Armor +13 920 Bon
Helms Exc. Silk Helm +13 920 Bon
Swords Exc. Greatsword of Atlantis 230 kk Zen
Bows Exc. Great Reign Crossbow 6 Bon
Shields Exc. Infernal Steel Shield 6 Bon
Shields Exc. Phantom Shield 1.15 kkk Zen
Gloves Exc. Grand Soul Gloves 17 Bon
Staffs Exc. Kundun Staff 690 kk Zen
Helms Exc. Grand Soul Helm 2.3 kkk Zen
Swords Exc. Knight Blade +5 17 Bon
Helms Exc. Glorious Helm 17 Bon
Pants Exc. Great Dragon Pants 690 kk Zen
Armors Exc. Thunder Hawk Armor 690 kk Zen
Wings Jewel of Soul x30 1.73 kkk Zen
Boots Empire Dark Master Boots 46 Bon
Helms Empire Dark Master Helm 46 Bon
Swords Exc. Sword of Dancer 690 kk Zen
Armors Exc. Dark Steel Armor 6 Bon
Pants Exc. Divine Pants 6 Bon
Swords Exc. Greatsword of Atlantis 575 kk Zen
Armors Exc. Plate Armor 10 Bon
Boots Exc. Iris Boots 6 Bon
Staffs Exc. Patrician Staff 58 Bon
Swords Exc. Bloodreaver 575 kk Zen
Boots Exc. Dark Phoenix Boots 58 Bon
Gloves Exc. Divine Gloves 1.15 kkk Zen
Gloves Exc. Storm Crow Gloves 17 Bon
Gloves Exc. Ashcrow Gloves 17 Bon
Boots Exc. Legendary Boots 345 kk Zen
Shields Exc. Dragon Shield 345 kk Zen
Helms Exc. Glorious Helm 17 Bon
Helms Exc. Dark Soul Helm 81 Bon
Staffs Exc. Dark Legendary Staff 115 Bon
Bows Exc. Demon Hunter's Crossbow 58 Bon
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme