Merkado
Mga item / Characters

Master

Dito maaari mong ligtas na ikakalakal ang iyong mga item kapalit ng mga gintong barya (Zen) o mga bonus ng laro (Mga Bonus), kaya bago bumili ng isang tiyak na item makakakuha ka ng isang maaasahang paglalarawan, kaya nakaseguro ka laban sa pandaraya. Ang lahat ng mga benta sa merkado ay napapailalim sa 16% na bayarin.

Nakitang items
Kategorya
Item
Nagbebenta
Presyo
Bows Exc. PvP Dark Stinger Bow +13 1,276 Bon.
Staffs Exc. PvP Dark Legendary Staff +13 6,960 Bon.
Shields Exc. PvP Cross Shield +13 2,900 Bon.
Wings Jewel of Creation x30 17 Bon.
Boots Exc. Iris Boots +9 17 Bon.
Gloves Exc. Vine Gloves 6 Bon.
Pants Exc. Vine Pants 6 Bon.
Boots Exc. Glorious Boots 15 Bon.
Pants Exc. Divine Pants 6 Bon.
Boots Exc. Iris Boots +13 111 Bon.
Shields Exc. PvP Bronze Shield +13 742 Bon.
Gloves Exc. Faith Gloves +13 148 Bon.
Boots Sati Iris Boots 12 Bon.
Gloves Sati Iris Gloves 12 Bon.
Swords Exc. Basilisk Sword 6 Bon.
Boots Exc. Black Dragon Boots 6 Bon.
Wings Wings of Hurricane +9 464 Bon.
Pants Exc. Brass Pants 6 Bon.
Pants Darkside Adamantine Pants 116 kk Zen.
Gloves Sati Iris Gloves 452.4 kk Zen.
Wings Jewel of Bless x30 17 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 17 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 17 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 17 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 17 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 17 Bon.
Wings Jewel of Chaos x30 17 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 17 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 17 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 17 Bon.
Armors Exc. Dragon Armor 58 kk Zen.
Wings Jewel of Bless x30 17 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 17 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 17 Bon.
Wings Wings of Spirit 23 Bon.
Other Jewel of Ancient Harmony 12 Bon.
Other Jewel of Ancient Harmony 12 Bon.
Maces Exc. Great Lord Scepter 6 Bon.
Helms Exc. Light Plate Helm 58 kk Zen.
Armors Exc. Light Plate Armor 58 kk Zen.
Maces Exc. Battle Scepter 29 kk Zen.
Shields Exc. Legendary Shield 58 kk Zen.
Maces Exc. Lord Scepter +9 356.35 kk Zen.
Pants Exc. Divine Pants 348 kk Zen.
Armors Exc. Divine Armor 348 kk Zen.
Pants Exc. Spirit Pants 348 kk Zen.
Boots Exc. Black Dragon Boots 348 kk Zen.
Staffs Exc. Azure Staff 580 kk Zen.
Gloves Exc. Dark Scale Gloves 104 Bon.
Pants Exc. Iris Pants 580 kk Zen.
Master King Empire Extreme