Merkado
Mga item / Characters

Master

Dito maaari mong ligtas na ikakalakal ang iyong mga item kapalit ng mga gintong barya (Zen) o mga bonus ng laro (Mga Bonus), kaya bago bumili ng isang tiyak na item makakakuha ka ng isang maaasahang paglalarawan, kaya nakaseguro ka laban sa pandaraya. Ang lahat ng mga benta sa merkado ay napapailalim sa 16% na bayarin.

Nakitang items
Kategorya
Item
Nagbebenta
Presyo
Spears Exc. Dragon Spear 92.8 kk Zen.
Swords Exc. Ebony Blade +9 46 Bon.
Pants Mayhem Hurricane Pants +9 70 Bon.
Armors Mayhem Hurricane Armor +9 70 Bon.
Gloves Mayhem Hurricane Gloves +9 58 Bon.
Staffs Exc. Staff of Destruction +13 50 Bon.
Pants Enis Legendary Pants 24 Bon.
Armors Vicious Dragon Armor 24 Bon.
Boots Gaion Storm Crow Boots 24 Bon.
Gloves Exc. Plate Gloves 74.24 kk Zen.
Shields Exc. Elven Shield 6 Bon.
Shields Exc. Elemental Shield 6 Bon.
Other Pink Mistery Box 6 Bon.
Pants Exc. Glorious Pants 580 kk Zen.
Swords Exc. Iris Dagger 1.16 kkk Zen.
Boots Exc. Red Spirit Boots 464 kk Zen.
Gloves Exc. Grand Soul Gloves 464 kk Zen.
Pants Cloud Brass Pants 232 kk Zen.
Items Exc. Pendant of Fire +12 46 Bon.
Armors Exc. Legendary Armor 6 Bon.
Pants Exc. Leather Pants 12 Bon.
Armors Exc. Dark Master Armor 6 Bon.
Pants Exc. Storm Crow Pants 6 Bon.
Swords Exc. Daikatana +13 35 Bon.
Shields Exc. Skull Shield 6 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 12 Bon.
Boots Exc. Dragon Boots 34.8 kk Zen.
Boots Exc. Dragon Boots 34.8 kk Zen.
Bows Abyss Bluewing Crossbow +9 23 Bon.
Bows Abyss Bluewing Crossbow +9 23 Bon.
Shields Exc. Skull Shield 6 Bon.
Shields Exc. Large Round Shield 9 Bon.
Shields Exc. Plate Shield 8 Bon.
Armors Exc. Glorious Armor 35 Bon.
Boots Exc. Storm Crow Boots 46 Bon.
Pants Exc. Adamantine Pants 6 Bon.
Shields Exc. Serpent Shield +12 522 Bon.
Staffs Exc. Legendary Staff +7 58 Bon.
Wings Higher Refining Stone x30 16 Bon.
Swords Exc. PvP Knight Blade +13 1,160 Bon.
Swords Exc. Imperial Sword +13 1,798 Bon.
Pants Exc. Dark Soul Pants +9 174 Bon.
Helms Exc. Dark Phoenix Helm +13 167 Bon.
Armors Exc. Storm Crow Armor +13 129 Bon.
Pants Exc. Storm Crow Pants +13 129 Bon.
Helms Exc. Dark Phoenix Helm 17 Bon.
Helms Exc. Grand Soul Helm 9 Bon.
Gloves Exc. Grand Soul Gloves 9 Bon.
Helms Exc. Grand Soul Helm 9 Bon.
Staffs Exc. PvP Grand Soul Staff +12
1,160 Bon.
Master Origin King Empire Extreme