Merkado
Mga item / Characters

Empire

Dito maaari mong ligtas na ikakalakal ang iyong mga item kapalit ng mga gintong barya (Zen) o mga bonus ng laro (Mga Bonus), kaya bago bumili ng isang tiyak na item makakakuha ka ng isang maaasahang paglalarawan, kaya nakaseguro ka laban sa pandaraya. Ang lahat ng mga benta sa merkado ay napapailalim sa 16% na bayarin.

Nakitang items
Kategorya
Item
Nagbebenta
Presyo
Armors Exc. Dark Scale Armor +13 139 Bon.
Gloves Exc. Venom Mist Gloves 23 Bon.
Shields Exc. Spectral Barrier 23 Bon.
Gloves Exc. Adamantine Gloves 7 Bon.
Armors Exc. Ashcrow Armor 6 Bon.
Armors Exc. Ashcrow Armor 6 Bon.
Staffs Exc. Greatstaff of Magicka 29 Bon.
Staffs Exc. Grand Soul Staff 23 Bon.
Staffs Exc. Platina Wing Staff +12 302 Bon.
Pants Exc. Grand Soul Pants +13 81 Bon.
Armors Exc. Grand Soul Armor +13 74 Bon.
Gloves Exc. Grand Soul Gloves +13 75 Bon.
Boots Exc. Grand Soul Boots +13 81 Bon.
Other 1 kkk Zen 20 Bon.
Other 1 kkk Zen 20 Bon.
Gloves Odin Wind Gloves 7 Bon.
Armors Odin Wind Armor 7 Bon.
Gloves Cronus Sphinx Gloves 7 Bon.
Other 510 kk Zen 10 Bon.
Helms Exc. Adamantine Helm 6 Bon.
Swords Exc. Rune Blade +11 50 Bon.
Shields Exc. Dragon Slayer Shield +11 39 Bon.
Items Dark spirit Spirit 23.2 kk Zen.
Boots Exc. Eclipse Boots 23 Bon.
Pants Enis Legendary Pants +7 6 Bon.
Boots Enis Legendary Boots +7 6 Bon.
Boots Exc. Valiant Boots 116 kk Zen.
Armors Exc. Black Dragon Armor 116 kk Zen.
Armors Exc. Dark Soul Armor 17 Bon.
Shields Exc. Grand Soul Shield +13 52 Bon.
Staffs Exc. Platina Wing Staff 7 Bon.
Staffs Exc. Azure Staff +9 17 Bon.
Wings Wings of Darkness +13 150 Bon.
Pants Exc. Glorious Pants +11 37 Bon.
Staffs Exc. PvP Emerald Staff +13 3,480 Bon.
Swords Exc. Bloodreaver 46 Bon.
Swords Exc. Greatsword of Atlantis 93 Bon.
Armors Exc. Iris Armor 35 Bon.
Boots Warrior Leather Boots 17.82 kk Zen.
Wings Scroll of Fire Scream 58 kk Zen.
Wings Scroll of Fire Scream 58 kk Zen.
Other Box of Kundun +3 63.8 kk Zen.
Swords Exc. Sword of Dancer +7 72 Bon.
Items Exc. Pendant of Wind 93 Bon.
Armors Exc. Leather Armor 6.08 kk Zen.
Swords Exc. Daybreak 6 Bon.
Staffs Exc. Grand Viper Staff +9 39 Bon.
Swords Exc. Bone Blade +9 58 Bon.
Staffs Exc. Azure Staff 12 Bon.
Staffs Exc. Platina Wing Staff 12 Bon.
Master Origin King Empire Extreme