Merkado
Mga item / Characters

Empire

Dito maaari mong ligtas na ikakalakal ang iyong mga item kapalit ng mga gintong barya (Zen) o mga bonus ng laro (Mga Bonus), kaya bago bumili ng isang tiyak na item makakakuha ka ng isang maaasahang paglalarawan, kaya nakaseguro ka laban sa pandaraya. Ang lahat ng mga benta sa merkado ay napapailalim sa 16% na bayarin.

Nakitang items
Kategorya
Item
Nagbebenta
Presyo
Wings Jewel of Life x30 12 Bon.
Wings Jewel of Soul x30 10 Bon.
Wings Jewel of Soul x30 10 Bon.
Shields Exc. Dragon Slayer Shield 46.4 kk Zen.
Boots Exc. Leather Boots +13 21 Bon.
Shields Exc. Spiked Shield +13 41 Bon.
Swords Exc. Sword of Destruction +11 24 Bon.
Maces Exc. Great Lord Scepter +11 27 Bon.
Pants Exc. Grand Soul Pants 12 Bon.
Gloves Exc. Glorious Gloves 46 Bon.
Other Jewel of Luck 74 Bon.
Items Exc. Ring of Magic 4.64 kkk Zen.
Gloves Exc. Silk Gloves 46.4 kk Zen.
Gloves Exc. Dark Scale Gloves 23 Bon.
Swords Exc. Knight Blade +12 400 Bon.
Swords Exc. Daybreak +13 90 Bon.
Gloves Exc. Dark Scale Gloves 522 kk Zen.
Other 1 kkk Zen 21 Bon.
Other 10 kkk Zen 203 Bon.
Other 10 kkk Zen 203 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 15 Bon.
Swords Exc. Sword Bracker +13 1,566 Bon.
Gloves Exc. Light Plate Gloves 14 Bon.
Helms Divine Helm +10 46.4 kk Zen.
Armors Exc. Great Dragon Armor 12 Bon.
Staffs Exc. Emerald Staff 35 Bon.
Other Jewel of Ancient Harmony 23 Bon.
Pants Exc. Sunlight Pants +11 580 Bon.
Other 15.12 kkk Zen 638 Bon.
Items Kantata Ring of Poison 116 kk Zen.
Pants Exc. Dark Scale Pants 12 Bon.
Armors Exc. Bone Armor +9 29 Bon.
Other 2 kkk Zen 41 Bon.
Other 2 kkk Zen 41 Bon.
Swords Exc. Sword of Dancer 1.74 kkk Zen.
Other 2 kkk Zen 41 Bon.
Boots Exc. Dark Steel Boots 580 kk Zen.
Other 1 kkk Zen 21 Bon.
Gloves Exc. Spirit Gloves 464 kk Zen.
Staffs Exc. Legendary Staff 150.8 kk Zen.
Boots Exc. Adamantine Boots 7 Bon.
Armors Exc. Iris Armor 17 Bon.
Armors Exc. Eclipse Armor 23 Bon.
Bows Exc. Celestial Bow 92.8 kk Zen.
Bows Exc. Silver Bow 22.27 kk Zen.
Boots Elvian Wind Boots 44.54 kk Zen.
Shields Exc. Bronze Shield +13 299 Bon.
Other 24 Bonuses 2 kkk Zen.
Staffs Exc. Greatstaff of Magicka +7 35 Bon.
Shields Exc. Grand Soul Shield +13 365 Bon.
Master King Empire Extreme