Merkado

Empire

Dito maaari mong ligtas na ikakalakal ang iyong mga item kapalit ng mga gintong barya (Zen) o mga bonus ng laro (Mga Bonus), kaya bago bumili ng isang tiyak na item makakakuha ka ng isang maaasahang paglalarawan, kaya nakaseguro ka laban sa pandaraya. Ang lahat ng mga benta sa merkado ay napapailalim sa 16% na bayarin.

Auction
Lot
Nagbebenta
Bid
Timeleft
Exc. Wind Armor +13 1231235456 180 21.05.2022 21:00


Nakitang items
Kategorya
Item
Nagbebenta
Presyo
Other 530 kk Zen 10 Bon.
Other Medium Elite Healing Potion 35 Bon.
Helms Exc. Ashcrow Helm +13 75 Bon.
Swords Exc. Crystal Dagger +13 39 Bon.
Items Exc. Ring of Fire 39 Bon.
Gloves Exc. Destroy Gloves 50 Bon.
Items Exc. Ring of Magic +12 50 Bon.
Pants Exc. Divine Pants 121.63 kk Zen.
Other Symbol of Kundun +2 6 Bon.
Swords Hyon Healical Sword 8 Bon.
Armors Aces Eclipse Armor 30 Bon.
Pants Aces Eclipse Pants 30 Bon.
Boots Aces Eclipse Boots 30 Bon.
Wings Wings of Dragon 348 kk Zen.
Boots Exc. Vine Boots 52.2 kk Zen.
Helms Exc. Bronze Helm 52.2 kk Zen.
Helms Exc. Black Dragon Helm +13 65 Bon.
Gloves Exc. Glorious Gloves 29 Bon.
Pants Exc. Ashcrow Pants 348 kk Zen.
Bows Exc. Spitfire +13 499 Bon.
Bows Exc. Air Lyn Bow +15 116 Bon.
Items Feather of Condor 331 Bon.
Staffs Exc. Staff of Darkness +13 580 Bon.
Staffs Exc. Dark Legendary Staff +13 1,199 Bon.
Shields Exc. Grand Soul Shield +12 348 Bon.
Armors Exc. Grand Soul Armor +13 348 Bon.
Pants Exc. Grand Soul Pants +13 348 Bon.
Helms Exc. Grand Soul Helm +13 348 Bon.
Boots Exc. Grand Soul Boots +13 348 Bon.
Boots Exc. Leather Boots 12.16 kk Zen.
Other 530 kk Zen 10 Bon.
Items Exc. Ring of Magic 70 Bon.
Pants Exc. Ashcrow Pants 6 Bon.
Items Exc. Pendant of Ice 29 Bon.
Boots Exc. Eclipse Boots 6 Bon.
Items Exc. Ring of Magic 52 Bon.
Items Cape of Lord 10 Bon.
Wings Wings of Spirit 6 Bon.
Boots Barnake Pad Boots 17 Bon.
Armors Exc. Dragon Knight Armor 17 Bon.
Helms Exc. Scale Helm 46.4 kk Zen.
Items Moonstone Ring 440.8 kk Zen.
Items Moonstone Ring 464 kk Zen.
Shields Exc. Dark Legendary Shield 580 kk Zen.
Helms Exc. Vine Helm 174 kk Zen.
Pants Apollo Pad Pants +11 81 Bon.
Pants Warrior Leather Pants +11 81 Bon.
Helms Exc. Adamantine Helm 58 kk Zen.
Helms Exc. Titan Helm +11 1,508 Bon.
Armors Exc. Titan Armor +11 1,508 Bon.
Master Origin Empire Deus Extreme