Merkado
Mga item / Characters

Extreme

Dito maaari mong ligtas na ikakalakal ang iyong mga item kapalit ng mga gintong barya (Zen) o mga bonus ng laro (Mga Bonus), kaya bago bumili ng isang tiyak na item makakakuha ka ng isang maaasahang paglalarawan, kaya nakaseguro ka laban sa pandaraya. Ang lahat ng mga benta sa merkado ay napapailalim sa 16% na bayarin.

Nakitang items
Kategorya
Item
Nagbebenta
Presyo
Boots Exc. Dark Steel Boots 6 Bon.
Maces Exc. Crystal Sword 9 Bon.
Pants Exc. Light Plate Pants 7 Bon.
Shields Exc. Grand Soul Shield 6 Bon.
Shields Exc. Grand Soul Shield 6 Bon.
Wings Wings of Spirit 6 Bon.
Swords Exc. Rune Blade +7 17 Bon.
Swords Exc. Thunder Blade +13 30 Bon.
Boots Exc. Hades Boots +11 116 Bon.
Helms Exc. Hades Helm +11 116 Bon.
Gloves Exc. Hades Gloves +11 116 Bon.
Shields Exc. Grand Soul Shield +13 174 Bon.
Pants Exc. Hades Pants +11 116 Bon.
Boots Exc. Light Plate Boots 6 Bon.
Items Loch's Feather 6 Bon.
Staffs Exc. Legendary Staff +13 12 Bon.
Bows Exc. Sylph Wind Bow +9 17 Bon.
Shields Exc. PvP Serpent Shield +13 58 Bon.
Items Loch's Feather 1.29 kkk Zen.
Wings Jewel of Soul x30 6 Bon.
Wings Jewel of Soul x30 6 Bon.
Swords Exc. Cursed Dagger 128.89 kk Zen.
Maces Exc. Crystal Sword 128.89 kk Zen.
Boots Exc. Hades Boots +12 151 Bon.
Pants Exc. Hades Pants +12 151 Bon.
Boots Exc. Glorious Boots 6 Bon.
Bows Exc. Albatross Bow 6 Bon.
Shields Exc. Grand Soul Shield +15 174 Bon.
Boots Exc. Sunlight Boots 6 Bon.
Helms Exc. Dark Phoenix Helm 12 Bon.
Armors Exc. Scale Armor 12 Bon.
Pants Exc. Dark Steel Pants 6 Bon.
Pants Exc. Paewang Pants 23 Bon.
Gloves Exc. Hades Gloves +12 151 Bon.
Gloves Anubis Legendary Gloves +1 6 Bon.
Armors Exc. Hades Armor +12 151 Bon.
Items Exc. Pendant of Wind 6 Bon.
Items Moonstone Ring 6 Bon.
Boots Exc. Sunlight Boots 6 Bon.
Shields Exc. Dragon Slayer Shield 50 Bon.
Maces Exc. Apprentice Wand 121.63 kk Zen.
Other Jewel of Ancient Harmony 6 Bon.
Pants Exc. Great Dragon Pants 6 Bon.
Boots Exc. Dragon Knight Boots 6 Bon.
Helms Rave Plate Helm 10 Bon.
Wings Wings of Darkness 10 Bon.
Wings Wings of Spirit 10 Bon.
Wings Wings of Soul 10 Bon.
Staffs Exc. Dark Legendary Staff +13 400 Bon.
Pants Vicious Dragon Pants +1 6 Bon.
Master King Empire Extreme