Merkado
Mga item / Characters

Extreme

Dito maaari mong ligtas na ikakalakal ang iyong mga item kapalit ng mga gintong barya (Zen) o mga bonus ng laro (Mga Bonus), kaya bago bumili ng isang tiyak na item makakakuha ka ng isang maaasahang paglalarawan, kaya nakaseguro ka laban sa pandaraya. Ang lahat ng mga benta sa merkado ay napapailalim sa 16% na bayarin.

Nakitang items
Kategorya
Item
Nagbebenta
Presyo
Swords Exc. Daikatana +13 48 Bon.
Items Demon 7 Zen.
Wings Jewel of Bless x30 9 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 9 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 9 Bon.
Wings Jewel of Bless x30 9 Bon.
Other Jewel of Luck 22 Bon.
Pants Exc. Thunder Hawk Pants +9 1.16 kkk Zen.
Gloves Exc. Dark Steel Gloves 1.16 kkk Zen.
Boots Exc. Light Plate Boots 1.16 kkk Zen.
Pants Exc. Thunder Hawk Pants 1.16 kkk Zen.
Gloves Exc. Thunder Hawk Gloves 1.16 kkk Zen.
Pants Exc. Hades Pants +10 35 Bon.
Wings Wings of Soul 23 Bon.
Helms Exc. Red Spirit Helm 6 Bon.
Boots Exc. Hades Boots +11 30 Bon.
Gloves Exc. Hades Gloves +9 12 Bon.
Other 3 kkk Zen 16 Bon.
Items Flame of Condor 58 Bon.
Armors Exc. Brave Armor +13 174 Bon.
Other 2 kkk Zen 12 Bon.
Swords Exc. Kris 116 kk Zen.
Staffs Wild Staff of Destruction +9 41 Bon.
Other Box of Kundun +5 6 Bon.
Maces Exc. Shining Scepter 58 kk Zen.
Gloves Exc. Pad Gloves 6 Bon.
Gloves Exc. Bone Gloves 6 Bon.
Gloves Exc. Pad Gloves 81.2 kk Zen.
Boots Exc. Scale Boots 81.2 kk Zen.
Armors Shaned Dark Steel Armor +9 29 Bon.
Gloves Shaned Dark Steel Gloves +9 29 Bon.
Pants Shaned Dark Steel Pants +9 29 Bon.
Helms Shaned Dark Steel Helm +9 29 Bon.
Boots Shaned Dark Steel Boots +9 29 Bon.
Shields Exc. Grand Soul Shield 58 kk Zen.
Swords Exc. Bone Blade +13 406 Bon.
Other Blue Chocolate Box 1.16 kkk Zen.
Maces Exc. Great Lord Scepter 1.74 kkk Zen.
Maces Exc. Battle Scepter 116 kk Zen.
Other 1.5 kkk Zen 9 Bon.
Other 1.5 kkk Zen 9 Bon.
Other 1 kkk Zen 6 Bon.
Items Apollo Pendant of Ice 580 kk Zen.
Staffs Exc. Greatstaff of Magicka +9 46 Bon.
Items Flame of Condor 45 Bon.
Items Flame of Condor 45 Bon.
Helms Ichor Dark Soul Helm +5 35 Bon.
Staffs Exc. Staff of Destruction +13 46 Bon.
Helms Primera Glorious Helm 12 Bon.
Helms Exc. Titan Helm 6 Bon.
Master Origin King Empire Extreme