Merkado
Mga item / Characters

Extreme

Dito maaari mong ligtas na ikakalakal ang iyong mga item kapalit ng mga gintong barya (Zen) o mga bonus ng laro (Mga Bonus), kaya bago bumili ng isang tiyak na item makakakuha ka ng isang maaasahang paglalarawan, kaya nakaseguro ka laban sa pandaraya. Ang lahat ng mga benta sa merkado ay napapailalim sa 16% na bayarin.

Nakitang items
Kategorya
Item
Nagbebenta
Presyo
Armors Argo Spirit Armor 6 Bon.
Boots Barnake Pad Boots 6 Bon.
Gloves Apollo Pad Gloves 6 Bon.
Gloves Agnis Light Plate Gloves 6 Bon.
Pants Cronus Sphinx Pants 6 Bon.
Wings Wings of Spirit 6 Bon.
Armors Kantata Plate Armor 6 Bon.
Armors Agnis Light Plate Armor 6 Bon.
Helms Rave Plate Helm 6 Bon.
Helms Exc. Spirit Helm 6 Bon.
Gloves Exc. Paewang Gloves 7 Bon.
Armors Exc. Titan Armor 6 Bon.
Gloves Exc. Titan Gloves 7 Bon.
Shields Exc. Infernal Steel Shield 64 Bon.
Armors Vicious Dragon Armor 10 Bon.
Swords Exc. Healical Sword 14 Bon.
Helms Exc. Divine Helm 12 Bon.
Scrolls Scroll of Wizardry Enhance 12 Bon.
Swords Exc. Rune Blade 12 Bon.
Shields Exc. Legendary Shield +11 75 Bon.
Maces Exc. Stryker Scepter +9 58 Bon.
Armors Exc. Dragon Armor 6 Bon.
Items Exc. Pendant of Ability +11 81 Bon.
Pants Exc. Vine Pants 6 Bon.
Helms Exc. Vine Helm 6 Bon.
Wings Crystal of Flame Strike 6 Bon.
Wings Crystal of Flame Strike 6 Bon.
Scrolls Scroll of Wizardry Enhance 6 Bon.
Wings Crystal of Recovery 6 Bon.
Scrolls Scroll of Wizardry Enhance 6 Bon.
Maces Exc. Scepter of Archangel 6 Bon.
Pants Exc. Adamantine Pants 6 Bon.
Armors Exc. Light Plate Armor 6 Bon.
Armors Exc. Adamantine Armor 6 Bon.
Helms Exc. Dark Steel Helm 6 Bon.
Gloves Exc. Ashcrow Gloves 6 Bon.
Items Exc. Pendant of Ability 6 Bon.
Staffs Exc. PvP Staff of Destruction +13 313 Bon.
Helms Raysen Divine Helm 6 Bon.
Helms Adamantine Helm +15 6 Bon.
Helms Exc. Great Dragon Helm 6 Bon.
Boots Exc. Hades Boots +11 104 Bon.
Wings Jewel of Soul x30 6 Bon.
Swords Exc. Cursed Dagger 10 Bon.
Items Loch's Feather 6 Bon.
Armors Exc. Grand Soul Armor 6 Bon.
Armors Exc. Eclipse Armor 12.89 kk Zen.
Boots Akki Eclipse Boots +9 20 Bon.
Helms Akki Eclipse Helm +9 20 Bon.
Gloves Akki Eclipse Gloves +9 20 Bon.
Master King Empire Extreme