Merkado

Extreme

Dito maaari mong ligtas na ikakalakal ang iyong mga item kapalit ng mga gintong barya (Zen) o mga bonus ng laro (Mga Bonus), kaya bago bumili ng isang tiyak na item makakakuha ka ng isang maaasahang paglalarawan, kaya nakaseguro ka laban sa pandaraya. Ang lahat ng mga benta sa merkado ay napapailalim sa 15% na bayarin.

Nakitang items
Kategorya
Item
Nagbebenta
Presyo
Gloves Exc. Grand Soul Gloves 230 kk Zen.
Boots Exc. Grand Soul Boots 230 kk Zen.
Wings Energy Fruit x30 2.3 kkk Zen.
Wings Energy Fruit x30 2.3 kkk Zen.
Wings Energy Fruit x30 2.3 kkk Zen.
Wings Energy Fruit x30 2.3 kkk Zen.
Items Exc. Ring of Poison +12 40 Bon.
Gloves Cronus Sphinx Gloves 14 Bon.
Items Exc. Pendant of Wind +12 92 Bon.
Pants Exc. Phantom Pants +11 150 Bon.
Shields Exc. Spectral Barrier +13 230 Bon.
Wings Jewel of Soul x30 6 Bon.
Armors Exc. Phantom Armor +11 150 Bon.
Wings Jewel of Soul x30 6 Bon.
Swords Exc. Night's Edge +13 403 Bon.
Swords Exc. PvP Azure Dragon Greatsword +13 661 Bon.
Other Jewel of Luck 39 Bon.
Wings Wings of Storm 518 Bon.
Other Jewel of Luck 39 Bon.
Wings Wings of Conqueror +12 1,210 Bon.
Items Flame of Condor 52 Bon.
Gloves Exc. Plate Gloves 588.8 kk Zen.
Scrolls Scroll of Wizardry Enhance 588.8 kk Zen.
Boots Akki Eclipse Boots 6 Bon.
Swords Hyon Healical Sword 29 Bon.
Armors Ignored Red Spirit Armor 46 Bon.
Helms Ignored Red Spirit Helm 46 Bon.
Gloves Habit Grand Soul Gloves 29 Bon.
Armors Habit Grand Soul Armor 29 Bon.
Boots Loki Valiant Boots 12 Bon.
Boots Ali Black Dragon Boots 23 Bon.
Wings Jewel of Soul x30 12 Bon.
Pants Ali Black Dragon Pants 23 Bon.
Armors Pantheon Great Dragon Armor 58 Bon.
Pants Empire Dark Master Pants 69 Bon.
Pants Empire Dark Master Pants 69 Bon.
Maces Primera Shining Scepter 75 Bon.
Maces Imperial Great Lord Scepter 69 Bon.
Boots Prime Dark Phoenix Boots 58 Bon.
Helms Ali Black Dragon Helm 12 Bon.
Items Claw of Beast 35 Bon.
Bows Abyss Bluewing Crossbow 35 Bon.
Armors Exc. Seraphim Armor 35 Bon.
Armors Ignored Red Spirit Armor +12 1,035 Bon.
Helms Ignored Red Spirit Helm +12 1,035 Bon.
Pants Ignored Red Spirit Pants +12 1,035 Bon.
Gloves Ignored Red Spirit Gloves +12 1,035 Bon.
Boots Ignored Red Spirit Boots +12 1,035 Bon.
Pants Exc. Grand Soul Pants 23 Bon.
Wings Jewel of Creation x30 33 Bon.
Master Origin Avalon Mega Deus Extreme