Ratings
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme

Ang bakuran ng bilangguan ay isang madilim na lugar para sa mga lumabag sa mga patakaran ng aming server at na-block para sa ilang oras. Sa oras sa isang bakuran ng bilangguan, hindi ka maaaring maglaro sa server. Ang oras ng pagpigil ay maaaring tumagal mula sa isang pares ng mga oras sa isang walang katiyakan na panahon.

[1] 2 3 4 5 6

Bakuran ng bilangguan
#
Tauhan
Rason
Paghuli
Pakawalan
1 AhihiW1 Ban 16:17 17.06.2024 Permanente
2 EleganceE Ban 16:17 17.06.2024 Permanente
3 AhihiQ1 Ban 16:17 17.06.2024 Permanente
4 Team1S7 Ban 16:12 17.06.2024 Permanente
5 ReHonKeBen Ban 16:12 17.06.2024 Permanente
6 lalin Ban 15:49 17.06.2024 Permanente
7 dunsa Ban 15:49 17.06.2024 Permanente
8 NuCoDa Ban 15:49 17.06.2024 Permanente
9 ngaga Ban 15:49 17.06.2024 Permanente
10 safa Ban 15:49 17.06.2024 Permanente
11 canha Ban 15:48 17.06.2024 Permanente
12 hathe Ban 15:39 17.06.2024 Permanente
13 tango Ban 15:39 17.06.2024 Permanente
14 trasas Ban 15:39 17.06.2024 Permanente
15 shopw Ban 15:39 17.06.2024 Permanente
16 lohe Ban 15:39 17.06.2024 Permanente
17 kundun Ban 15:39 17.06.2024 Permanente
18 hugis Ban 15:39 17.06.2024 Permanente
19 dodu Ban 15:39 17.06.2024 Permanente
20 doso Ban 15:39 17.06.2024 Permanente
21 sheta Ban 15:39 17.06.2024 Permanente
22 boga Ban 15:39 17.06.2024 Permanente
23 GoSo Ban 15:38 17.06.2024 Permanente
24 aedq Ban 15:34 17.06.2024 Permanente
25 asdqwd Ban 15:34 17.06.2024 Permanente
26 Team1Q3 Ban 15:22 17.06.2024 Permanente
27 Bestie Ban 15:16 17.06.2024 Permanente
28 kjtkgyk Ban 15:16 17.06.2024 Permanente
29 giuwinsg Ban 15:16 17.06.2024 Permanente
30 giuwing Ban 15:16 17.06.2024 Permanente
31 ANCa Ban 15:16 17.06.2024 Permanente
32 aaff Ban 15:16 17.06.2024 Permanente
33 giudoepwin Ban 15:16 17.06.2024 Permanente
34 giudo Ban 15:16 17.06.2024 Permanente
35 feff Ban 15:16 17.06.2024 Permanente
36 kikoka Ban 15:08 17.06.2024 Permanente
37 Ngadhra Ban 15:08 17.06.2024 Permanente
38 Mapple Ban 15:08 17.06.2024 Permanente
39 Beolami Ban 15:08 17.06.2024 Permanente
40 Mushaif Ban 14:59 17.06.2024 Permanente
41 NextStar Ban 14:55 17.06.2024 Permanente
42 Tyou Ban 14:55 17.06.2024 Permanente
43 Dicky Ban 14:55 17.06.2024 Permanente
44 Exclea Ban 14:55 17.06.2024 Permanente
45 OPI1 Rule 4.1 Chat 01:51 15.06.2024 01:51 25.06.2024
46 darkdn Ban 16:54 13.06.2024 Permanente
47 DarkLordDN Ban 16:54 13.06.2024 Permanente
48 secret Ban 16:54 13.06.2024 Permanente
49 magicdn Ban 16:54 13.06.2024 Permanente
50 DarkKnihtt Ban 16:54 13.06.2024 Permanente
51 zend Ban 16:49 13.06.2024 Permanente
52 Passia Ban 16:44 13.06.2024 Permanente
53 Pjpoe Ban 16:44 13.06.2024 Permanente
54 Moniea Ban 16:44 13.06.2024 Permanente
55 DarkElf Ban 14:03 13.06.2024 Permanente
56 TheLord Ban 14:03 13.06.2024 Permanente
57 aabvbaa Ban 13:14 12.06.2024 Permanente
58 Token Ban 13:14 12.06.2024 Permanente
59 Dudu Ban 15:31 11.06.2024 Permanente
60 DitDit Ban 15:31 11.06.2024 Permanente
61 DitNgan Ban 15:31 11.06.2024 Permanente
62 Ohyeah Ban 15:31 11.06.2024 Permanente
63 am55 Ban 12:15 10.06.2024 Permanente
64 dadame Ban 12:15 10.06.2024 Permanente
65 luCA Ban 12:15 10.06.2024 Permanente
66 cascos Ban 12:15 10.06.2024 Permanente
67 tie66 Ban 12:15 10.06.2024 Permanente
68 yeutinh Ban 12:15 10.06.2024 Permanente
69 Puria Ban 12:10 10.06.2024 Permanente
70 Izaura Ban 12:10 10.06.2024 Permanente
71 Lutyea Ban 12:10 10.06.2024 Permanente
72 Malyboo Ban 12:10 10.06.2024 Permanente
73 Alfaj Ban 12:07 10.06.2024 Permanente
74 Mjiea Ban 12:07 10.06.2024 Permanente
75 Kuaif Ban 12:07 10.06.2024 Permanente
76 liluea Ban 12:07 10.06.2024 Permanente
77 BearPink Ban 12:07 10.06.2024 Permanente
78 Melisa Ban 12:07 10.06.2024 Permanente
79 Meikju Ban 12:07 10.06.2024 Permanente
80 Various Ban 12:07 10.06.2024 Permanente
81 dumoo Ban 15:47 07.06.2024 Permanente
82 dude Ban 15:47 07.06.2024 Permanente
83 cutra Ban 15:47 07.06.2024 Permanente
84 shoco Ban 15:47 07.06.2024 Permanente
85 hanta Ban 15:47 07.06.2024 Permanente
86 hadu Ban 15:47 07.06.2024 Permanente
87 lanci Ban 15:47 07.06.2024 Permanente
88 lidaa Ban 15:47 07.06.2024 Permanente
89 wefo Ban 15:46 07.06.2024 Permanente
90 tula Ban 15:46 07.06.2024 Permanente
91 tunu Ban 15:46 07.06.2024 Permanente
92 thula Ban 15:46 07.06.2024 Permanente
93 kaspa Ban 12:08 06.06.2024 Permanente
94 camh Ban 12:08 06.06.2024 Permanente
95 bomobo Ban 12:08 06.06.2024 Permanente
96 notra Ban 12:08 06.06.2024 Permanente
97 tisoD Ban 12:08 06.06.2024 Permanente
98 xukiet Ban 12:08 06.06.2024 Permanente
99 lida2 Ban 16:11 05.06.2024 Permanente
100 nhodas Ban 16:11 05.06.2024 Permanente


Following characters will not be able to play without enhanced anticheat protection.[1] 2 3

Liveguard
#
Tauhan
Klase
Rason
Petsa
1 Brahms Dark Lord Added by admin 17.06.2024 15:18
2 KorkusuZ Soul Master Cheating software 17.06.2024 11:33
3 deLight Blade Master Added by admin 16.06.2024 22:22
4 -IceQueen- Lord Emperor Added by admin 16.06.2024 20:00
5 Malia Magic Gladiator Cheating software 16.06.2024 12:01
6 KimChang Dark Lord Suspicious activity 15.06.2024 13:20
7 Zenzet Magic Gladiator Added by admin 15.06.2024 13:03
8 FullRage Grand Master Added by admin 15.06.2024 12:07
9 TrangBear Elf Suspicious activity 15.06.2024 00:04
10 Lordy3390 Dark Lord Suspicious activity 14.06.2024 18:35
11 Gloryll Duel Master Added by admin 14.06.2024 17:55
12 Matrix20 Dark Lord Added by admin 14.06.2024 14:09
13 Hanis Duel Master Added by admin 13.06.2024 22:44
14 Zarybin Duel Master Added by admin 12.06.2024 16:34
15 Mushaif Muse Elf Suspicious activity 11.06.2024 18:04
16 FangXongTe Grand Master Added by admin 11.06.2024 17:54
17 BestEfl Elf Suspicious activity 11.06.2024 17:34
18 zaebokBK Elf Added by admin 11.06.2024 17:01
19 Ohyeah Elf Suspicious activity 11.06.2024 15:06
20 DitNgan Muse Elf Suspicious activity 11.06.2024 09:05
21 DitDit Elf Suspicious activity 11.06.2024 08:04
22 Dudu Elf Suspicious activity 11.06.2024 07:34
23 kikoka Elf Suspicious activity 11.06.2024 06:34
24 Ngadhra Elf Suspicious activity 11.06.2024 06:34
25 Hades Grand Master Added by admin 11.06.2024 04:44
26 GGwp Dark Wizard Added by admin 10.06.2024 09:14
27 MancoPlay Dark Lord Suspicious activity 10.06.2024 01:33
28 Malyboo Dark Knight Suspicious activity 09.06.2024 22:34
29 Laco Duel Master Added by admin 09.06.2024 17:17
30 HyperDrive Dark Knight Cheating software 09.06.2024 12:58
31 AGUACATE Soul Master Cheating software 09.06.2024 00:18
32 TelAnnas High Elf Added by admin 08.06.2024 17:42
33 methuy Dark Lord Suspicious activity 08.06.2024 10:55
34 -DeaD- Grand Master Added by admin 07.06.2024 00:33
35 qt1st Elf Suspicious activity 06.06.2024 23:32
36 qts1 Elf Suspicious activity 06.06.2024 22:38
37 Lutyea Muse Elf Suspicious activity 06.06.2024 10:33
38 LoV3 High Elf Added by admin 06.06.2024 10:24
39 Izaura Muse Elf Suspicious activity 05.06.2024 21:33
40 Puria Muse Elf Suspicious activity 05.06.2024 21:33
41 Zajmente Muse Elf Suspicious activity 05.06.2024 19:37
42 VNZXL Dark Wizard Cheating software 05.06.2024 05:08
43 Meikju Muse Elf Suspicious activity 05.06.2024 01:04
44 Melisa Muse Elf Suspicious activity 04.06.2024 09:34
45 Various Elf Suspicious activity 03.06.2024 18:05
46 Custom Soul Master Added by admin 03.06.2024 12:47
47 SilipVangg Blade Master Cheating software 01.06.2024 07:10
48 Pjpoe Muse Elf Suspicious activity 31.05.2024 21:34
49 GhiDoRa Magic Gladiator Suspicious activity 31.05.2024 20:49
50 Passia Muse Elf Suspicious activity 31.05.2024 18:34
51 TruongDK Blade Master Added by admin 30.05.2024 19:41
52 Davidovich Dark Knight Added by admin 29.05.2024 22:52
53 CutaoTo Duel Master Added by admin 29.05.2024 21:46
54 darkering Dark Wizard Cheating software 29.05.2024 21:17
55 1231353tgr Dark Lord Added by admin 29.05.2024 17:21
56 Mikao Muse Elf Suspicious activity 29.05.2024 12:03
57 Shyno Duel Master Added by admin 28.05.2024 14:40
58 provl Dark Lord Suspicious activity 25.05.2024 20:05
59 Anparola Dark Knight Suspicious activity 25.05.2024 16:35
60 Kharteq Elf Suspicious activity 25.05.2024 11:34
61 Leatva Muse Elf Suspicious activity 24.05.2024 21:34
62 Copello Blade Knight Cheating software 24.05.2024 10:49
63 terax Dark Wizard Cheating software 24.05.2024 10:46
64 latoi44 Dark Lord Suspicious activity 23.05.2024 05:00
65 beefpho Lord Emperor Added by admin 23.05.2024 00:10
66 ahung29 Elf Suspicious activity 22.05.2024 15:51
67 tittiuthu Elf Cheating software 22.05.2024 15:50
68 Venus2K High Elf Added by admin 22.05.2024 15:49
69 Atcoola Muse Elf Suspicious activity 21.05.2024 21:35
70 BADLife Muse Elf Suspicious activity 21.05.2024 20:37
71 Luarmia Muse Elf Suspicious activity 21.05.2024 20:05
72 fgshdfgh Elf Cheating software 21.05.2024 19:01
73 mika Dark Wizard Cheating software 21.05.2024 17:15
74 dodo123 Dark Wizard Cheating software 21.05.2024 17:15
75 Pubmi Dark Wizard Cheating software 21.05.2024 16:51
76 SUpert Muse Elf Suspicious activity 21.05.2024 10:34
77 Bent1 Muse Elf Suspicious activity 21.05.2024 10:34
78 CouTinShar Muse Elf Suspicious activity 21.05.2024 03:33
79 Entreyra Muse Elf Suspicious activity 21.05.2024 02:33
80 Mooneak Elf Suspicious activity 21.05.2024 02:33
81 LitADr4 Muse Elf Suspicious activity 21.05.2024 02:04
82 Kastude Muse Elf Suspicious activity 21.05.2024 01:34
83 Cartoon Muse Elf Suspicious activity 21.05.2024 00:34
84 Lubuaf Muse Elf Suspicious activity 21.05.2024 00:06
85 Camrtum Muse Elf Suspicious activity 21.05.2024 00:05
86 lesia Muse Elf Suspicious activity 21.05.2024 00:05
87 Gabriel Magic Gladiator Added by admin 20.05.2024 15:37
88 4Funy Elf Added by admin 20.05.2024 15:05
89 hung30 Elf Suspicious activity 19.05.2024 20:50
90 15277 Dark Lord Suspicious activity 19.05.2024 10:03
91 nga00 Dark Lord Suspicious activity 19.05.2024 09:05
92 -kessa- Duel Master Added by admin 18.05.2024 19:59
93 poiu2 Elf Suspicious activity 18.05.2024 18:47
94 MarKKy Grand Master Added by admin 18.05.2024 14:31
95 kybu Dark Knight Cheating software 18.05.2024 11:36
96 Ngudka Muse Elf Suspicious activity 18.05.2024 11:04
97 Leader Blade Master Added by admin 18.05.2024 01:06
98 55656 Dark Knight Added by admin 17.05.2024 15:50
99 zmaN Duel Master Added by admin 15.05.2024 19:55
100 BANK01 Elf Added by admin 14.05.2024 17:35