Ratings
Kasalukuyang tala ng linggo
#
Mga Koponan
Mga Klase
Wave
Oras
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
378 27:39


Ranggo ng Endless Tower
#
Mga Koponan
Mga Klase
Wave
Oras
1
Dark Wizard
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
439 28:26
2
Dark Wizard
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
438 29:57
3
Blade Master
Dark Wizard
High Elf
Lord Emperor
Lord Emperor
429 29:18
4
Dark Wizard
Blade Master
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
427 28:57
5
Dark Wizard
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
427 29:50
6
Dark Wizard
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Lord Emperor
426 29:51
7
Dark Wizard
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
425 29:05
8
Dark Wizard
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
425 29:10
9
Dark Wizard
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
424 23:44
10
Dark Wizard
High Elf
Lord Emperor
Lord Emperor
Duel Master
424 28:31
11
High Elf
Dark Wizard
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
421 29:06
12
Dark Wizard
Blade Master
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
419 29:52
13
Dark Wizard
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
416 29:23
14
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
415 27:38
15
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
Blade Master
412 29:25
16
Dark Wizard
Blade Master
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
410 29:31
17
Dark Wizard
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
Lord Emperor
410 29:37
18
Blade Master
Dark Wizard
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
409 28:39
19
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
409 29:48
20
Dark Wizard
Lord Emperor
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
407 24:34
21
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
407 26:36
22
Blade Master
Dark Wizard
Lord Emperor
Lord Emperor
High Elf
407 26:36
23
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
407 27:24
24
Dark Wizard
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
407 27:25
25
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
407 27:37
26
Blade Master
Dark Wizard
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
407 29:07
27
Dark Wizard
Duel Master
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
407 29:49
28
Dark Wizard
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
407 29:50
29
Dark Wizard
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
406 22:26
30
Dark Wizard
Blade Master
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
406 25:37