Ratings
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme
Kasalukuyang tala ng linggo
#
Mga Koponan
Mga Klase
Wave
Oras
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Blade Master
511 29:18


Ranggo ng Endless Tower
#
Mga Koponan
Mga Klase
Wave
Oras
1
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
517 27:36
2
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Blade Master
517 29:31
3
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Blade Master
511 29:18
4
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
511 29:46
5
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
509 29:14
6
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Grand Master
504 29:42
7
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
High Elf
493 28:16
8
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Blade Master
493 28:36
9
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Blade Master
493 29:24
10
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Blade Master
493 29:29
11
Dark Lord
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
491 29:06
12
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
489 29:26
13
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
High Elf
461 29:01
14
Blade Master
Duel Master
Grand Master
High Elf
Lord Emperor
458 29:21
15
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
High Elf
455 29:35
16
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Grand Master
Blade Master
454 29:45
17
Dark Wizard
High Elf
Dark Wizard
Dark Knight
Duel Master
452 29:10
18
High Elf
Blade Master
Grand Master
Lord Emperor
Duel Master
452 29:41
19
Dark Wizard
Blade Master
High Elf
Grand Master
Lord Emperor
450 29:28
20
Lord Emperor
Duel Master
Blade Master
Grand Master
High Elf
450 29:52
21
Blade Master
Duel Master
High Elf
Grand Master
Lord Emperor
440 29:50
22
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Grand Master
Blade Master
439 27:21
23
Blade Master
Dark Lord
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
439 27:34
24
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Dark Wizard
439 28:20
25
Duel Master
Dark Wizard
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
439 28:41
26
Dark Wizard
Dark Wizard
High Elf
Dark Knight
Duel Master
439 29:01
27
Lord Emperor
Duel Master
Blade Master
High Elf
Grand Master
439 29:07
28
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
High Elf
438 28:59
29
Lord Emperor
Grand Master
Duel Master
High Elf
Blade Master
433 29:39
30
Blade Master
High Elf
Grand Master
Lord Emperor
Duel Master
432 29:37