Ratings
Kasalukuyang tala ng linggo
#
Mga Koponan
Mga Klase
Wave
Oras
Blade Master
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
379 27:14


Ranggo ng Endless Tower
#
Mga Koponan
Mga Klase
Wave
Oras
1
Grand Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Duel Master
425 29:11
2
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
421 29:23
3
Duel Master
High Elf
Blade Master
Blade Master
Lord Emperor
421 29:52
4
Lord Emperor
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Duel Master
419 29:48
5
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
406 25:50
6
Duel Master
Duel Master
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
406 29:15
7
Duel Master
High Elf
Blade Master
Blade Master
Lord Emperor
405 28:07
8
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
402 29:47
9
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
401 29:46
10
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
391 29:14
11
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
389 29:54
12
Blade Master
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
386 29:21
13
Blade Master
Lord Emperor
Dark Wizard
High Elf
Duel Master
385 28:12
14
Duel Master
Duel Master
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
384 29:13
15
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Duel Master
384 29:53
16
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
380 27:50
17
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
380 29:19
18
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
380 29:24
19
Lord Emperor
Dark Wizard
Blade Master
High Elf
Duel Master
380 29:26
20
Duel Master
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
unknown
379 28:08
21
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
379 29:08
22
Lord Emperor
Duel Master
Blade Master
Dark Wizard
Lord Emperor
379 29:55
23
Lord Emperor
Duel Master
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
379 29:59
24
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
378 26:19
25
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
High Elf
Duel Master
373 29:54
26
Lord Emperor
Duel Master
Blade Master
Dark Wizard
Lord Emperor
369 29:36
27
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
364 29:28
28
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
Dark Wizard
Duel Master
364 29:50
29
Grand Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Duel Master
364 29:56
30
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
359 27:34