Ratings
Kasalukuyang tala ng linggo
#
Mga Koponan
Mga Klase
Wave
Oras
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
347 29:25


Ranggo ng Endless Tower
#
Mga Koponan
Mga Klase
Wave
Oras
1
Blade Master
Duel Master
Dark Wizard
High Elf
Dark Wizard
379 29:27
2
Dark Wizard
Duel Master
High Elf
Dark Knight
Blade Master
360 29:54
3
Dark Wizard
Duel Master
Dark Knight
Blade Master
Dark Wizard
358 22:14
4
Blade Master
Duel Master
Dark Wizard
High Elf
Dark Wizard
351 28:45
5
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
347 29:25
6
High Elf
Dark Wizard
Blade Master
Duel Master
Dark Wizard
347 29:42
7
Duel Master
Duel Master
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
344 27:06
8
Blade Master
Grand Master
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
337 29:42
9
High Elf
Blade Master
Duel Master
Dark Wizard
Dark Wizard
336 29:53
10
Duel Master
Blade Master
Duel Master
Dark Wizard
High Elf
336 29:54
11
Blade Master
Dark Wizard
High Elf
Duel Master
Dark Wizard
335 23:21
12
Duel Master
Blade Master
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
333 27:34
13
Grand Master
Blade Master
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
331 29:55
14
Dark Wizard
Lord Emperor
Lord Emperor
Blade Master
Magic Gladiator
330 29:27
15
Duel Master
Duel Master
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
323 29:11
16
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
High Elf
Dark Wizard
323 29:41
17
Blade Master
Grand Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
323 29:46
18
Duel Master
Duel Master
High Elf
Dark Knight
Blade Master
321 21:36
19
High Elf
Blade Master
Grand Master
Duel Master
Lord Emperor
321 28:58
20
Blade Master
Blade Master
Duel Master
Dark Wizard
High Elf
320 29:49
21
Grand Master
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
320 29:59
22
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
318 25:46
23
Blade Master
Duel Master
Dark Wizard
High Elf
Dark Wizard
317 21:04
24
Dark Wizard
High Elf
Dark Wizard
Dark Wizard
Blade Master
317 22:42
25
Blade Master
Dark Wizard
High Elf
Duel Master
Dark Wizard
317 23:13
26
Lord Emperor
Blade Master
Dark Wizard
High Elf
Dark Wizard
317 26:01
27
Duel Master
Duel Master
Grand Master
High Elf
Blade Master
317 26:24
28
Blade Master
Duel Master
Duel Master
Dark Wizard
High Elf
317 27:03
29
Duel Master
Blade Master
Dark Wizard
High Elf
Dark Wizard
317 27:23
30
Dark Wizard
Duel Master
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
317 28:58