Ratings
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme
Kasalukuyang tala ng linggo
#
Mga Koponan
Mga Klase
Wave
Oras
Grand Master
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
516 28:22


Ranggo ng Endless Tower
#
Mga Koponan
Mga Klase
Wave
Oras
1
Grand Master
Blade Master
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
517 28:53
2
Grand Master
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
516 28:22
3
Grand Master
Blade Master
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
489 29:04
4
Grand Master
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
473 29:15
5
Grand Master
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
473 29:34
6
Grand Master
Blade Master
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
456 20:41
7
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
Dark Wizard
Dark Wizard
451 29:53
8
Grand Master
Blade Master
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
440 25:54
9
Blade Master
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
440 28:14
10
High Elf
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
440 29:16
11
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
Dark Wizard
439 28:14
12
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Duel Master
Grand Master
439 29:08
13
Dark Wizard
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
Dark Wizard
432 28:39
14
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Lord Emperor
Duel Master
431 29:02
15
Grand Master
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
High Elf
430 29:02
16
High Elf
Dark Wizard
Dark Wizard
Lord Emperor
Magic Gladiator
429 29:59
17
High Elf
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
428 29:25
18
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Duel Master
Grand Master
428 29:30
19
Grand Master
Blade Master
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
426 28:11
20
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
426 29:39
21
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
426 29:49
22
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
426 29:50
23
Duel Master
Dark Wizard
Lord Emperor
Dark Wizard
Dark Wizard
425 28:37
24
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
High Elf
Grand Master
425 28:49
25
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
Lord Emperor
Dark Wizard
425 29:09
26
Blade Master
Grand Master
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
425 29:10
27
Lord Emperor
Grand Master
Lord Emperor
Dark Wizard
Dark Wizard
425 29:34
28
High Elf
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
424 19:57
29
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Duel Master
Grand Master
424 23:20
30
Dark Wizard
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
424 23:42