Ratings
Kasalukuyang tala ng linggo
#
Mga Koponan
Mga Klase
Wave
Oras
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
High Elf
406 28:00


Ranggo ng Endless Tower
#
Mga Koponan
Mga Klase
Wave
Oras
1
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
High Elf
406 27:41
2
Dark Wizard
Lord Emperor
Dark Wizard
Grand Master
High Elf
401 29:37
3
Blade Master
Lord Emperor
Dark Wizard
Grand Master
High Elf
399 29:25
4
Grand Master
Blade Master
Lord Emperor
Dark Wizard
High Elf
390 29:18
5
Blade Master
Lord Emperor
Grand Master
Duel Master
High Elf
385 28:52
6
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
High Elf
Dark Wizard
384 29:47
7
Blade Master
Lord Emperor
Grand Master
Duel Master
High Elf
382 29:58
8
Grand Master
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
380 26:23
9
Dark Wizard
Grand Master
Lord Emperor
Dark Wizard
High Elf
380 29:10
10
Blade Master
Lord Emperor
Dark Wizard
Grand Master
High Elf
379 25:28
11
Grand Master
Blade Master
Lord Emperor
Dark Wizard
High Elf
379 29:51
12
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
Dark Wizard
Blade Master
378 28:48
13
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
370 28:51
14
Dark Wizard
Grand Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
359 29:06
15
Grand Master
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
358 29:29
16
Blade Master
Lord Emperor
Dark Wizard
Grand Master
High Elf
357 28:21
17
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
353 28:50
18
Grand Master
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
350 26:54
19
Blade Master
Lord Emperor
Grand Master
Duel Master
High Elf
348 29:46
20
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
Blade Master
347 29:42
21
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
Dark Wizard
Blade Master
333 29:41
22
Lord Emperor
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
326 29:06
23
High Elf
High Elf
Lord Emperor
Dark Wizard
Blade Master
322 29:21
24
Dark Wizard
Grand Master
Lord Emperor
Dark Wizard
High Elf
321 29:58
25
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Dark Wizard
unknown
317 21:56
26
Duel Master
Lord Emperor
Lord Emperor
High Elf
Dark Wizard
317 22:27
27
High Elf
High Elf
Lord Emperor
Dark Wizard
Blade Master
317 29:13
28
Dark Wizard
High Elf
Lord Emperor
Dark Wizard
Blade Master
317 29:28
29
Dark Wizard
Lord Emperor
Dark Wizard
Grand Master
High Elf
316 21:16
30
Duel Master
Lord Emperor
Lord Emperor
High Elf
Dark Wizard
316 21:23