Ratings
Kasalukuyang tala ng linggo
#
Mga Koponan
Mga Klase
Wave
Oras
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
303 26:12


Ranggo ng Endless Tower
#
Mga Koponan
Mga Klase
Wave
Oras
1
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
313 28:52
2
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Blade Master
Dark Wizard
293 29:40
3
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
291 28:43
4
Lord Emperor
Duel Master
Blade Master
High Elf
Dark Wizard
283 29:00
5
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
High Elf
Blade Master
278 29:56
6
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
High Elf
276 28:12
7
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
274 22:25
8
Grand Master
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
274 29:01
9
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
Dark Wizard
High Elf
274 29:53
10
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
High Elf
272 27:28
11
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Dark Wizard
271 27:59
12
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
High Elf
Blade Master
271 28:05
13
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
High Elf
Blade Master
268 29:43
14
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
High Elf
Blade Master
263 28:55
15
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Dark Wizard
260 29:01
16
Lord Emperor
Duel Master
Dark Wizard
High Elf
Blade Master
259 27:31
17
Lord Emperor
Grand Master
Duel Master
High Elf
Blade Master
259 29:10
18
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
259 29:22
19
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
High Elf
Blade Master
252 27:21
20
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
252 29:49
21
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
Blade Master
High Elf
247 27:59
22
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
242 28:57
23
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
High Elf
Blade Master
238 15:03
24
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Dark Wizard
238 29:57
25
High Elf
Lord Emperor
Dark Wizard
Lord Emperor
Duel Master
236 20:35
26
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Blade Master
High Elf
236 22:47
27
Duel Master
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
236 23:49
28
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
High Elf
Blade Master
236 29:24
29
High Elf
Blade Knight
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
234 19:05
30
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
High Elf
Blade Master
234 28:35