Ratings
Kasalukuyang tala ng linggo
#
Mga Koponan
Mga Klase
Wave
Oras
Blade Master
Grand Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
380 29:28


Ranggo ng Endless Tower
#
Mga Koponan
Mga Klase
Wave
Oras
1
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Duel Master
Dark Wizard
424 29:07
2
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
Lord Emperor
High Elf
422 29:42
3
Blade Master
Grand Master
High Elf
Duel Master
Dark Wizard
420 29:44
4
High Elf
Lord Emperor
Dark Wizard
Grand Master
Dark Wizard
412 29:26
5
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
407 27:38
6
Blade Master
Lord Emperor
Dark Wizard
Grand Master
High Elf
407 29:21
7
Dark Wizard
Lord Emperor
Dark Wizard
Grand Master
High Elf
407 29:50
8
Lord Emperor
Dark Wizard
Grand Master
Duel Master
High Elf
406 29:16
9
Lord Emperor
Duel Master
Blade Master
Duel Master
High Elf
405 28:24
10
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
405 29:31
11
Dark Wizard
Lord Emperor
Dark Knight
Grand Master
High Elf
401 29:37
12
Dark Wizard
Lord Emperor
Dark Knight
Grand Master
High Elf
399 29:25
13
Lord Emperor
Grand Master
Duel Master
Blade Master
High Elf
394 29:42
14
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
390 26:40
15
Dark Wizard
Blade Master
Lord Emperor
Dark Knight
High Elf
390 29:18
16
Blade Master
Lord Emperor
Grand Master
Duel Master
High Elf
390 29:35
17
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Dark Wizard
386 26:44
18
Grand Master
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
386 26:51
19
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
386 29:32
20
Blade Master
Lord Emperor
Dark Wizard
Duel Master
High Elf
385 28:52
21
High Elf
Duel Master
Blade Master
Blade Master
Dark Wizard
384 26:50
22
Duel Master
High Elf
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
384 26:51
23
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
High Elf
Dark Wizard
384 29:47
24
Lord Emperor
Dark Wizard
Grand Master
Blade Master
High Elf
383 27:02
25
Dark Wizard
Dark Wizard
Lord Emperor
Dark Wizard
High Elf
380 26:23
26
High Elf
Lord Emperor
Dark Knight
Dark Wizard
Grand Master
380 26:31
27
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
High Elf
Duel Master
380 27:26
28
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
Duel Master
High Elf
380 28:22
29
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
Duel Master
380 28:59
30
Dark Wizard
Dark Wizard
Lord Emperor
Dark Knight
High Elf
380 29:10