Ratings
Kasalukuyang tala ng linggo
#
Mga Koponan
Mga Klase
Wave
Oras
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
430 29:07


Ranggo ng Endless Tower
#
Mga Koponan
Mga Klase
Wave
Oras
1
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
430 29:07
2
Blade Master
Lord Emperor
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
427 29:44
3
Duel Master
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
406 25:30
4
Dark Wizard
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
406 26:38
5
High Elf
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
Lord Emperor
406 28:52
6
Grand Master
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
High Elf
406 29:23
7
Duel Master
Lord Emperor
Dark Wizard
Grand Master
High Elf
406 29:31
8
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
Dark Wizard
399 29:57
9
Blade Master
Dark Wizard
High Elf
Dark Wizard
Lord Emperor
399 30:00
10
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Dark Lord
Magic Gladiator
396 29:44
11
Blade Master
Dark Wizard
Dark Wizard
High Elf
Lord Emperor
393 29:23
12
Blade Master
Lord Emperor
Dark Lord
Magic Gladiator
Dark Wizard
390 29:29
13
Blade Master
Dark Wizard
High Elf
Dark Wizard
Lord Emperor
388 27:21
14
Lord Emperor
Grand Master
Duel Master
High Elf
Blade Master
387 29:44
15
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
Lord Emperor
386 29:16
16
Blade Master
Dark Wizard
Lord Emperor
Dark Lord
High Elf
386 29:38
17
Blade Master
Dark Wizard
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
385 27:15
18
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
384 26:36
19
Blade Master
Dark Wizard
High Elf
Lord Emperor
Grand Master
384 28:42
20
Lord Emperor
High Elf
Dark Lord
Magic Gladiator
Dark Wizard
384 28:56
21
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
383 28:34
22
Dark Wizard
Dark Wizard
High Elf
Dark Wizard
Lord Emperor
381 29:36
23
Grand Master
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
380 28:23
24
Lord Emperor
Duel Master
Dark Wizard
Grand Master
High Elf
380 29:34
25
Blade Master
Lord Emperor
Dark Lord
Magic Gladiator
High Elf
380 29:35
26
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
Dark Wizard
High Elf
380 29:42
27
Blade Master
Dark Wizard
Lord Emperor
High Elf
Dark Lord
379 20:47
28
Dark Wizard
High Elf
Dark Wizard
Lord Emperor
Grand Master
379 24:03
29
Blade Master
Dark Wizard
High Elf
Dark Wizard
Lord Emperor
379 24:20
30
Dark Wizard
High Elf
Dark Wizard
Dark Wizard
Lord Emperor
379 24:20