Ratings
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme
Kasalukuyang tala ng linggo
#
Mga Koponan
Mga Klase
Wave
Oras
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Duel Master
491 28:56


Ranggo ng Endless Tower
#
Mga Koponan
Mga Klase
Wave
Oras
1
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Duel Master
493 26:03
2
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Grand Master
Duel Master
493 27:27
3
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Grand Master
Duel Master
493 27:58
4
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Duel Master
491 28:51
5
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Duel Master
489 29:22
6
Blade Master
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
472 26:34
7
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Grand Master
Duel Master
472 27:20
8
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
Duel Master
High Elf
472 29:48
9
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Duel Master
Grand Master
434 29:35
10
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
Grand Master
High Elf
431 28:40
11
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Blade Master
Duel Master
429 28:54
12
Blade Master
Grand Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
427 29:43
13
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Blade Master
Duel Master
426 29:00
14
Blade Master
Duel Master
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
425 26:09
15
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
Duel Master
High Elf
425 29:34
16
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
424 28:19
17
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
Grand Master
Duel Master
424 28:50
18
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Grand Master
424 29:01
19
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
High Elf
Duel Master
421 26:04
20
Blade Master
Lord Emperor
Grand Master
Duel Master
High Elf
413 29:51
21
Lord Emperor
High Elf
Blade Knight
Grand Master
Duel Master
406 19:10
22
Blade Master
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
406 21:41
23
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
Grand Master
Duel Master
406 21:49
24
Blade Master
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Grand Master
406 23:36
25
Blade Master
Duel Master
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
406 23:58
26
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
Blade Master
High Elf
406 24:17
27
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Duel Master
406 27:16
28
Grand Master
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
406 27:26
29
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Duel Master
405 27:26
30
Grand Master
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
404 23:19