Ratings
Master Jade Avalon Mega Vegas Extreme
Kasalukuyang tala ng linggo
#
Mga Koponan
Mga Klase
Wave
Oras
High Elf
Lord Emperor
Lord Emperor
Lord Emperor
Lord Emperor
346 20:46


Ranggo ng Endless Tower
#
Mga Koponan
Mga Klase
Wave
Oras
1
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Grand Master
472 29:32
2
High Elf
Dark Wizard
Grand Master
Duel Master
Blade Master
420 29:41
3
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
408 29:24
4
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
Grand Master
406 26:49
5
Duel Master
Dark Wizard
Dark Wizard
Grand Master
Dark Wizard
406 28:58
6
Dark Wizard
Grand Master
Duel Master
High Elf
Blade Master
405 26:39
7
Duel Master
Dark Wizard
Dark Wizard
Dark Wizard
Dark Wizard
405 27:45
8
Blade Master
Grand Master
Dark Wizard
Dark Wizard
Duel Master
405 29:57
9
Duel Master
High Elf
Dark Wizard
Dark Wizard
Dark Wizard
395 29:21
10
High Elf
Dark Wizard
Lord Emperor
Grand Master
Duel Master
386 28:57
11
Blade Master
Blade Master
Dark Wizard
High Elf
unknown
385 29:44
12
Duel Master
Dark Wizard
Dark Wizard
Dark Wizard
Duel Master
384 27:22
13
Blade Master
Grand Master
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
380 29:28
14
Blade Master
Dark Wizard
Dark Wizard
Grand Master
Duel Master
380 29:31
15
Duel Master
Blade Master
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
380 29:49
16
High Elf
Blade Master
Grand Master
Dark Wizard
Duel Master
379 26:46
17
Duel Master
Dark Wizard
Dark Wizard
Dark Wizard
Dark Wizard
379 27:32
18
Grand Master
Duel Master
Dark Wizard
Dark Wizard
Dark Wizard
379 29:15
19
Blade Master
Dark Wizard
High Elf
Grand Master
Duel Master
379 29:58
20
Blade Master
Dark Wizard
Dark Wizard
Duel Master
Dark Wizard
377 29:05
21
Lord Emperor
Duel Master
Dark Wizard
Dark Wizard
Grand Master
373 29:41
22
Blade Master
Duel Master
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
373 29:56
23
Dark Wizard
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Blade Master
369 29:47
24
High Elf
Dark Wizard
Dark Wizard
Muse Elf
Duel Master
361 29:09
25
Blade Master
Grand Master
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
358 15:10
26
Lord Emperor
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Blade Master
358 24:57
27
Duel Master
Dark Wizard
Lord Emperor
Dark Wizard
Dark Wizard
358 27:26
28
Lord Emperor
Dark Wizard
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
358 27:36
29
Dark Wizard
Lord Emperor
Dark Wizard
Duel Master
High Elf
358 27:59
30
Dark Wizard
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
Grand Master
358 28:40