Ratings
Kasalukuyang tala ng linggo
#
Mga Koponan
Mga Klase
Wave
Oras
Dark Lord
Magic Gladiator
Muse Elf
Blade Knight
unknown
131 23:26


Ranggo ng Endless Tower
#
Mga Koponan
Mga Klase
Wave
Oras
1
High Elf
Duel Master
Grand Master
Lord Emperor
Blade Master
157 07:01
2
Grand Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Blade Master
157 07:39
3
Dark Lord
High Elf
Grand Master
Blade Master
Lord Emperor
157 18:25
4
unknown
unknown
Grand Master
High Elf
Blade Master
unknown
unknown
147 10:48
5
Dark Lord
Magic Gladiator
Muse Elf
Blade Knight
unknown
131 23:26
6
unknown
unknown
unknown
Grand Master
High Elf
unknown
unknown
unknown
130 08:46
7
unknown
unknown
Magic Gladiator
Grand Master
High Elf
unknown
unknown
130 11:46
8
unknown
unknown
Blade Knight
High Elf
Dark Lord
unknown
unknown
130 12:56
9
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
Blade Master
unknown
130 13:21
10
Blade Master
Grand Master
Lord Emperor
Blade Master
Muse Elf
130 15:22
11
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Blade Master
Lord Emperor
117 17:55
12
Blade Master
Magic Gladiator
Grand Master
Blade Master
unknown
109 06:11
13
Blade Master
Muse Elf
Magic Gladiator
Grand Master
Blade Master
109 06:13
14
unknown
unknown
Dark Lord
Soul Master
Blade Knight
unknown
unknown
109 06:27
15
unknown
unknown
Lord Emperor
High Elf
Blade Master
unknown
unknown
109 06:41
16
unknown
unknown
unknown
High Elf
Dark Lord
unknown
unknown
unknown
109 07:39
17
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
Dark Wizard
Blade Master
109 07:43
18
unknown
unknown
unknown
Magic Gladiator
High Elf
unknown
unknown
unknown
109 08:51
19
unknown
unknown
Dark Lord
Magic Gladiator
Muse Elf
unknown
unknown
109 21:09
20
unknown
unknown
unknown
Grand Master
Muse Elf
unknown
unknown
unknown
96 13:26
21
unknown
unknown
Magic Gladiator
Dark Lord
Muse Elf
unknown
unknown
93 06:55
22
unknown
unknown
unknown
Dark Lord
Muse Elf
unknown
unknown
unknown
93 24:04
23
unknown
unknown
unknown
Lord Emperor
Muse Elf
unknown
unknown
unknown
93 25:26
24
unknown
unknown
unknown
Grand Master
Muse Elf
unknown
unknown
unknown
86 28:12
25
unknown
unknown
unknown
Duel Master
Soul Master
unknown
unknown
unknown
82 06:49
26
unknown
unknown
unknown
Blade Master
Duel Master
unknown
unknown
unknown
79 25:51
27
unknown
unknown
High Elf
Blade Knight
Soul Master
unknown
unknown
76 10:26
28
unknown
unknown
Duel Master
Grand Master
Grand Master
unknown
unknown
62 05:53
29
unknown
unknown
unknown
Soul Master
Blade Knight
unknown
unknown
unknown
52 04:02
30
unknown
unknown
unknown
Magic Gladiator
Blade Master
unknown
unknown
unknown
52 06:47