Ratings
Master Jade Origin Avalon Mega Extreme
Kasalukuyang tala ng linggo
#
Mga Koponan
Mga Klase
Wave
Oras
Grand Master
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
518 26:51


Ranggo ng Endless Tower
#
Mga Koponan
Mga Klase
Wave
Oras
1
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
High Elf
Duel Master
519 29:19
2
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
Duel Master
Blade Master
519 29:45
3
Grand Master
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
518 26:51
4
Grand Master
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
518 29:15
5
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
High Elf
Duel Master
518 29:21
6
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
High Elf
Duel Master
518 29:23
7
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
High Elf
Duel Master
511 26:34
8
High Elf
Duel Master
Grand Master
Blade Master
Lord Emperor
506 29:40
9
High Elf
Duel Master
Grand Master
Blade Master
Lord Emperor
504 28:53
10
Grand Master
High Elf
Duel Master
Blade Master
Lord Emperor
503 28:53
11
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
Blade Master
495 29:23
12
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
Duel Master
Blade Master
494 29:52
13
Blade Master
Duel Master
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
493 26:03
14
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Grand Master
Blade Master
493 28:15
15
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
493 29:36
16
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
Grand Master
High Elf
491 22:10
17
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
High Elf
Blade Master
491 29:23
18
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
High Elf
Duel Master
491 29:39
19
Blade Master
Duel Master
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
491 29:39
20
Lord Emperor
Duel Master
High Elf
Blade Master
Lord Emperor
489 28:58
21
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Grand Master
Blade Master
487 29:13
22
Lord Emperor
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
482 29:24
23
High Elf
Grand Master
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
480 29:13
24
Blade Master
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
Duel Master
479 27:19
25
Duel Master
Grand Master
Blade Master
High Elf
Lord Emperor
473 29:11
26
Blade Master
Duel Master
High Elf
Grand Master
Blade Master
473 29:24
27
Blade Master
Duel Master
Grand Master
High Elf
Blade Master
473 29:30
28
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
Blade Master
Duel Master
473 29:32
29
Blade Master
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
High Elf
473 29:53
30
Grand Master
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
473 29:59