Mga Istatistika

MasterOriginKingEmpireExtreme

Pangkalahatang istatistika
Server
King x100
Katayuan ng server Offline
Server online
1 year and 340 days
Mga kliyente
0
Mga kliyente sa loob ng 24 na oras
0
Mga kliyente para sa linggo
1,876
Mga kliyente para sa buwan
2,716
Accounts
430,546
Characters
74,483
Guilds
388
Bersyon
Bless Universe

Aktibo ng lote
109
Hindi aktibong lote
1,385
Kabuuang nabili
4,577
Kabuuang binili
4,577
Pag-turnover ni Zen
1,725,197,356,338
Pag-turnover ni Bonus
155,859
Araw-araw na pag turnover ni Zen
0
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
0

Aktibo ng lote
0
Hindi aktibong lote
0
Kabuuang nabili
166
Kabuuang binili
166
Pag-turnover ni Bonus
6,648
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
0

Castle Siege
May-ari ng Kastilyo
Oras ng paglusob
Panahon ng truce
Kronolohiya ng mga pag-ikot
6. Isinasagawa ang paglusob
  »  Panahon ng truce  «  
Mga rehistradong guild
Pang-araw-araw na kita ng Zen
Pang-araw-araw na kita ng mga Bonus

Crywolf
Katayuan ng kuta
Protektado (Tagumpay)
Oras ng pag-atake
21:30 Miyerkules

Mga Klase
Magic Gladiator
6,494 (8.72%)
Duel Master
329 (0.44%)
Dark Lord
6,577 (8.83%)
Lord Emperor
222 (0.3%)
Dark Wizard
10,706 (14.37%)
Soul Master
3,750 (5.03%)
Grand Master
400 (0.54%)
Dark Knight
11,957 (16.05%)
Blade Knight
2,445 (3.28%)
Blade Master
265 (0.36%)
Elf
25,870 (34.73%)
Muse Elf
5,104 (6.85%)
High Elf
364 (0.49%)

Lokasyon
Lorencia
26,373 (35.41%)
Noria
13,248 (17.79%)
Devias
24,087 (32.34%)
Arkania
310 (0.42%)
Dungeon
807 (1.08%)
Stadium
204 (0.27%)
Lost Tower
2,460 (3.3%)
Atlans
1,705 (2.29%)
Loren
55 (0.07%)
Aida
635 (0.85%)
Tarkan
1,911 (2.57%)
Icarus
469 (0.63%)
Crywolf
15 (0.02%)
Kanturu
860 (1.15%)
Devil Square
15 (0.02%)
Blood Castle
204 (0.27%)
Chaos Castle
14 (0.02%)
Bless Arena
870 (1.17%)
Kalima
105 (0.14%)
Land Of Trials
1 (0%)
Barracks
2 (0%)
Refuge
4 (0.01%)
Silent Grounds
46 (0.06%)
VIP Arena 1
10 (0.01%)
VIP Arena 2
9 (0.01%)
VIP Arena 3
1 (0%)
VIP Arena 4
1 (0%)
VIP Arena 5
23 (0.03%)
Team Deathmatch
2 (0%)
Santa Town
10 (0.01%)
Ruined Lorencia
4 (0.01%)
Jungle Noria
3 (0%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Swamp of Peace
2 (0%)
Colloseum
2 (0%)
Endless Tower 1
3 (0%)
Endless Tower 2
6 (0.01%)
Endless Tower 3
7 (0.01%)

Antas ng PK
Commoner
71,594 (96.12%)
Warned
1,841 (2.47%)
Murder
310 (0.42%)
Phonoman
738 (0.99%)