Mga Istatistika

MasterKingEmpireExtreme

Pangkalahatang istatistika
Server
King x100
Katayuan ng server Online
Server online
1 year and 172 days
Mga kliyente
618
Mga kliyente sa loob ng 24 na oras
1,220
Mga kliyente para sa linggo
2,004
Mga kliyente para sa buwan
3,268
Accounts
415,282
Characters
72,094
Guilds
381
Bersyon
Bless Universe

Aktibo ng lote
1,406
Hindi aktibong lote
951
Kabuuang nabili
11,459
Kabuuang binili
11,459
Pag-turnover ni Zen
3,593,277,647,961
Pag-turnover ni Bonus
352,381
Araw-araw na pag turnover ni Zen
26,888,799,205
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
7,490

Aktibo ng lote
11
Hindi aktibong lote
35
Kabuuang nabili
345
Kabuuang binili
345
Pag-turnover ni Bonus
11,096
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
24

Castle Siege
May-ari ng Kastilyo
Oras ng paglusob
19:00 08.08.2021
Kronolohiya ng mga pag-ikot
  »  Pagpaparehistro ng mga guild  «  
Mga rehistradong guild
Pang-araw-araw na kita ng Zen
Pang-araw-araw na kita ng mga Bonus

Crywolf
Katayuan ng kuta
Nakunan (Natalo)
Oras ng pag-atake
21:30 Miyerkules

Mga Klase
Magic Gladiator
6,267 (8.69%)
Duel Master
311 (0.43%)
Dark Lord
6,403 (8.88%)
Lord Emperor
214 (0.3%)
Dark Wizard
10,254 (14.22%)
Soul Master
3,610 (5.01%)
Grand Master
380 (0.53%)
Dark Knight
11,308 (15.69%)
Blade Knight
2,365 (3.28%)
Blade Master
254 (0.35%)
Elf
25,392 (35.22%)
Muse Elf
4,997 (6.93%)
High Elf
339 (0.47%)

Lokasyon
Lorencia
24,885 (34.52%)
Noria
12,996 (18.03%)
Devias
23,774 (32.98%)
Dungeon
792 (1.1%)
Arena
206 (0.29%)
Lost Tower
2,383 (3.31%)
Atlans
1,666 (2.31%)
Loren
68 (0.09%)
Aida
653 (0.91%)
Tarkan
1,900 (2.64%)
Icarus
462 (0.64%)
Crywolf
17 (0.02%)
Kanturu
825 (1.14%)
Devil Square
18 (0.02%)
Blood Castle
208 (0.29%)
Chaos Castle
18 (0.02%)
Bless Arena
871 (1.21%)
Kalima
99 (0.14%)
Land Of Trials
1 (0%)
Barracks
3 (0%)
Refuge
5 (0.01%)
Silent Grounds
51 (0.07%)
VIP Arena 1
11 (0.02%)
VIP Arena 2
9 (0.01%)
VIP Arena 3
30 (0.04%)
Endless Tower 1
4 (0.01%)
Endless Tower 2
7 (0.01%)
Endless Tower 3
7 (0.01%)
Snowstorm Devias
125 (0.17%)

Antas ng PK
Commoner
69,220 (96.01%)
Warned
1,845 (2.56%)
Murder
304 (0.42%)
Phonoman
725 (1.01%)