Mga Istatistika

MasterKingEmpireDestinyExtreme

Pangkalahatang istatistika
Server
Master x1
Katayuan ng server Online
Server online
3 years and 42 days
Mga kliyente
712
Mga kliyente sa loob ng 24 na oras
1,326
Mga kliyente para sa linggo
2,204
Mga kliyente para sa buwan
4,236
Accounts
399,542
Characters
31,048
Guilds
103
Bersyon
Bless Universe

Aktibo ng lote
1,234
Hindi aktibong lote
791
Kabuuang nabili
8,927
Kabuuang binili
8,927
Pag-turnover ni Zen
1,250,038,473,657
Pag-turnover ni Bonus
303,446
Araw-araw na pag turnover ni Zen
13,114,006,699
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
1,835

Aktibo ng lote
17
Hindi aktibong lote
21
Kabuuang nabili
306
Kabuuang binili
306
Pag-turnover ni Bonus
28,968
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
36

Castle Siege
May-ari ng Kastilyo
Oras ng paglusob
18:00 24.01.2021
Kronolohiya ng mga pag-ikot
  »  Pagpaparehistro ng mga guild  «  
Mga rehistradong guild
Pang-araw-araw na kita ng Zen
Pang-araw-araw na kita ng mga Bonus

Crywolf
Katayuan ng kuta
Nakunan (Natalo)
Oras ng pag-atake
20:30 Miyerkules

Mga Klase
Magic Gladiator
2,465 (7.94%)
Duel Master
241 (0.78%)
Dark Lord
2,316 (7.46%)
Lord Emperor
228 (0.73%)
Dark Wizard
5,917 (19.06%)
Soul Master
2,720 (8.76%)
Grand Master
462 (1.49%)
Dark Knight
7,192 (23.16%)
Blade Knight
1,898 (6.11%)
Blade Master
234 (0.75%)
Elf
4,537 (14.61%)
Muse Elf
2,559 (8.24%)
High Elf
279 (0.9%)

Lokasyon
Lorencia
13,684 (44.07%)
Noria
3,908 (12.59%)
Devias
8,127 (26.18%)
Dungeon
135 (0.43%)
Arena
96 (0.31%)
Lost Tower
557 (1.79%)
Atlans
504 (1.62%)
Loren
30 (0.1%)
Aida
514 (1.66%)
Tarkan
941 (3.03%)
Icarus
383 (1.23%)
Crywolf
18 (0.06%)
Kanturu
1,099 (3.54%)
Devil Square
5 (0.02%)
Blood Castle
22 (0.07%)
Chaos Castle
36 (0.12%)
Bless Arena
804 (2.59%)
Kalima
82 (0.26%)
Land Of Trials
1 (0%)
Barracks
1 (0%)
Refuge
3 (0.01%)
Silent Grounds
68 (0.22%)
VIP Arena 1
0 (0%)
VIP Arena 2
0 (0%)
VIP Arena 3
22 (0.07%)
Endless Tower 1
0 (0%)
Endless Tower 2
0 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)
Snowstorm Devias
8 (0.03%)

Antas ng PK
Commoner
30,230 (97.37%)
Warned
440 (1.42%)
Murder
89 (0.29%)
Phonoman
289 (0.93%)