Mga Istatistika

MasterKingEmpireExtreme

Pangkalahatang istatistika
Server
Empire x500
Katayuan ng server Online
Server online
170 days
Mga kliyente
1,116
Mga kliyente sa loob ng 24 na oras
2,380
Mga kliyente para sa linggo
4,010
Mga kliyente para sa buwan
7,134
Accounts
407,358
Characters
28,973
Guilds
226
Bersyon
Bless Universe

Aktibo ng lote
2,217
Hindi aktibong lote
2,542
Kabuuang nabili
42,941
Kabuuang binili
42,941
Pag-turnover ni Zen
5,213,120,865,023
Pag-turnover ni Bonus
1,828,023
Araw-araw na pag turnover ni Zen
44,370,819,037
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
21,761

Aktibo ng lote
42
Hindi aktibong lote
81
Kabuuang nabili
959
Kabuuang binili
959
Pag-turnover ni Bonus
107,361
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
1,543

Castle Siege
May-ari ng Kastilyo
Oras ng paglusob
18:00 18.04.2021
Kronolohiya ng mga pag-ikot
4. Pag-abiso ng paglusob
  »  Paghahanda ng paglusob  «  
Mga rehistradong guild
Pang-araw-araw na kita ng Zen
Pang-araw-araw na kita ng mga Bonus

Crywolf
Katayuan ng kuta
Protektado (Tagumpay)
Oras ng pag-atake
21:30 Miyerkules

Mga Klase
Magic Gladiator
2,677 (9.24%)
Duel Master
179 (0.62%)
Dark Lord
2,923 (10.09%)
Lord Emperor
130 (0.45%)
Dark Wizard
5,017 (17.32%)
Soul Master
1,734 (5.98%)
Grand Master
242 (0.84%)
Dark Knight
5,662 (19.54%)
Blade Knight
1,093 (3.77%)
Blade Master
146 (0.5%)
Elf
7,239 (24.98%)
Muse Elf
1,753 (6.05%)
High Elf
179 (0.62%)

Lokasyon
Lorencia
11,998 (41.41%)
Noria
4,451 (15.36%)
Devias
7,182 (24.79%)
Dungeon
409 (1.41%)
Arena
105 (0.36%)
Lost Tower
1,267 (4.37%)
Atlans
822 (2.84%)
Loren
31 (0.11%)
Aida
354 (1.22%)
Tarkan
848 (2.93%)
Icarus
261 (0.9%)
Crywolf
14 (0.05%)
Kanturu
505 (1.74%)
Devil Square
2 (0.01%)
Blood Castle
103 (0.36%)
Chaos Castle
5 (0.02%)
Bless Arena
330 (1.14%)
Kalima
51 (0.18%)
Land Of Trials
2 (0.01%)
Barracks
1 (0%)
Refuge
3 (0.01%)
Silent Grounds
33 (0.11%)
VIP Arena 1
21 (0.07%)
VIP Arena 2
31 (0.11%)
VIP Arena 3
68 (0.23%)
Endless Tower 1
0 (0%)
Endless Tower 2
0 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)
Snowstorm Devias
76 (0.26%)

Antas ng PK
Commoner
27,952 (96.48%)
Warned
638 (2.2%)
Murder
109 (0.38%)
Phonoman
274 (0.95%)