Mga Istatistika

MasterOriginMegaEmpireDeusExtreme

Pangkalahatang istatistika
Server
Empire x500
Katayuan ng server Online
Server online
Mga kliyente
316
Mga kliyente sa loob ng 24 na oras
1,016
Mga kliyente para sa linggo
1,778
Mga kliyente para sa buwan
3,446
Accounts
452,271
Characters
57,993
Guilds
386
Bersyon
Arkania Episode 5

Aktibo ng lote
1,553
Hindi aktibong lote
1,043
Kabuuang nabili
13,369
Kabuuang binili
13,369
Pag-turnover ni Zen
2,159,752,886,156
Pag-turnover ni Bonus
433,434
Araw-araw na pag turnover ni Zen
43,872,320,270
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
4,623

Aktibo ng lote
20
Hindi aktibong lote
51
Kabuuang nabili
312
Kabuuang binili
312
Pag-turnover ni Bonus
18,499
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
12

Castle Siege
May-ari ng Kastilyo
Oras ng paglusob
Isinasagawa ang paglusob
Kronolohiya ng mga pag-ikot
5. Paghahanda ng paglusob
  »  Isinasagawa ang paglusob  «  
Mga rehistradong guild
Pang-araw-araw na kita ng Zen
Pang-araw-araw na kita ng mga Bonus

Crywolf
Katayuan ng kuta
Nakunan (Natalo)
Oras ng pag-atake
21:30 Miyerkules

Mga Klase
Magic Gladiator
6,440 (11.1%)
Duel Master
703 (1.21%)
Dark Lord
6,068 (10.46%)
Lord Emperor
496 (0.86%)
Dark Wizard
7,613 (13.13%)
Soul Master
5,633 (9.71%)
Grand Master
931 (1.61%)
Dark Knight
8,852 (15.26%)
Blade Knight
3,616 (6.24%)
Blade Master
551 (0.95%)
Elf
10,845 (18.7%)
Muse Elf
5,536 (9.55%)
High Elf
709 (1.22%)

Lokasyon
Lorencia
21,558 (37.17%)
Noria
8,404 (14.49%)
Devias
13,243 (22.84%)
Arkania
2,453 (4.23%)
Dungeon
782 (1.35%)
Stadium
272 (0.47%)
Lost Tower
2,430 (4.19%)
Atlans
1,528 (2.63%)
Loren
83 (0.14%)
Aida
970 (1.67%)
Tarkan
2,268 (3.91%)
Icarus
760 (1.31%)
Crywolf
43 (0.07%)
Kanturu
1,429 (2.46%)
Devil Square
14 (0.02%)
Blood Castle
142 (0.24%)
Chaos Castle
23 (0.04%)
Bless Arena
1,141 (1.97%)
Kalima
103 (0.18%)
Land Of Trials
1 (0%)
Barracks
7 (0.01%)
Refuge
9 (0.02%)
Silent Grounds
82 (0.14%)
VIP Arena 1
30 (0.05%)
VIP Arena 2
24 (0.04%)
VIP Arena 3
0 (0%)
VIP Arena 4
1 (0%)
VIP Arena 5
44 (0.08%)
VIP Arena 6
0 (0%)
VIP Arena 7
0 (0%)
VIP Arena 8
0 (0%)
VIP Arena 9
4 (0.01%)
VIP Arena 10
8 (0.01%)
Team Deathmatch
4 (0.01%)
Santa Town
70 (0.12%)
Ruined Lorencia
17 (0.03%)
Jungle Noria
20 (0.03%)
Snowstorm Devias
0 (0%)
Swamp of Peace
2 (0%)
Colloseum
11 (0.02%)
Endless Tower 1
7 (0.01%)
Endless Tower 2
5 (0.01%)
Endless Tower 3
1 (0%)

Antas ng PK
Commoner
55,761 (96.15%)
Warned
1,341 (2.31%)
Murder
237 (0.41%)
Phonoman
654 (1.13%)