Mga Istatistika

MasterKingEmpireExtreme

Pangkalahatang istatistika
Server
Extreme x5000
Katayuan ng server Online
Server online
8 years and 291 days
Mga kliyente
276
Mga kliyente sa loob ng 24 na oras
1,094
Mga kliyente para sa linggo
2,204
Mga kliyente para sa buwan
5,032
Accounts
407,388
Characters
179,621
Guilds
479
Bersyon
Bless Universe

Aktibo ng lote
1,385
Hindi aktibong lote
1,005
Kabuuang nabili
10,866
Kabuuang binili
10,866
Pag-turnover ni Zen
988,263,889,562
Pag-turnover ni Bonus
762,586
Araw-araw na pag turnover ni Zen
11,404,888,957
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
5,344

Aktibo ng lote
41
Hindi aktibong lote
73
Kabuuang nabili
319
Kabuuang binili
319
Pag-turnover ni Bonus
41,679
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
132

Castle Siege
May-ari ng Kastilyo
Oras ng paglusob
20:00 18.04.2021
Kronolohiya ng mga pag-ikot
4. Pag-abiso ng paglusob
  »  Paghahanda ng paglusob  «  
Mga rehistradong guild
Pang-araw-araw na kita ng Zen
Pang-araw-araw na kita ng mga Bonus

Crywolf
Katayuan ng kuta
Protektado (Tagumpay)
Oras ng pag-atake
22:00 Miyerkules

Mga Klase
Magic Gladiator
21,113 (11.75%)
Duel Master
1,280 (0.71%)
Dark Lord
22,206 (12.36%)
Lord Emperor
1,752 (0.98%)
Dark Wizard
22,638 (12.6%)
Soul Master
27,481 (15.3%)
Grand Master
3,354 (1.87%)
Dark Knight
28,702 (15.98%)
Blade Knight
20,064 (11.17%)
Blade Master
2,096 (1.17%)
Elf
12,636 (7.03%)
Muse Elf
14,954 (8.33%)
High Elf
1,345 (0.75%)

Lokasyon
Lorencia
70,041 (38.99%)
Noria
20,297 (11.3%)
Devias
46,292 (25.77%)
Dungeon
1,943 (1.08%)
Arena
445 (0.25%)
Lost Tower
8,460 (4.71%)
Atlans
2,986 (1.66%)
Loren
413 (0.23%)
Aida
2,284 (1.27%)
Tarkan
7,354 (4.09%)
Icarus
2,136 (1.19%)
Crywolf
532 (0.3%)
Kanturu
8,105 (4.51%)
Devil Square
223 (0.12%)
Blood Castle
1,049 (0.58%)
Chaos Castle
116 (0.06%)
Bless Arena
5,173 (2.88%)
Kalima
382 (0.21%)
Land Of Trials
124 (0.07%)
Barracks
146 (0.08%)
Refuge
88 (0.05%)
Silent Grounds
956 (0.53%)
VIP Arena 1
0 (0%)
VIP Arena 2
0 (0%)
VIP Arena 3
0 (0%)
Endless Tower 1
0 (0%)
Endless Tower 2
0 (0%)
Endless Tower 3
0 (0%)
Snowstorm Devias
76 (0.04%)

Antas ng PK
Commoner
171,632 (95.55%)
Warned
4,507 (2.51%)
Murder
1,191 (0.66%)
Phonoman
2,291 (1.28%)