Tập tin
Tại đây bạn có thể tìm thấy tất cả các tập tin cần thiết để tham giao vào máy chủ MU Online của chúng tôi.


Microsoft .NET Framework 3.5
Để chơi trên máy chủ của chúng tôi, bạn cần cài đặt Microsoft .NET Framework.


MU Online Bless Origin New Full Client
Full client to play MU Online on server Origin x30.


Full New Client (google.com) - [Tải về]

Full New Client (mega.nz) - [Tải về]

Full New Client (yandex.ru) - [Tải về]


Gặp khó khăn khi mở trò chơi? Tham khảo tại đây!

MU Online Bless Old Client