Tập tin
Tại đây bạn có thể tìm thấy tất cả các tập tin cần thiết để tham giao vào máy chủ Bless Universe của chúng tôi.


Microsoft .NET Framework 3.5
Để chơi trên máy chủ của chúng tôi, bạn cần cài đặt Microsoft .NET Framework.


Bless Universe Full Client
Bản cài đặt đầy đủ để chơi Bless Universe.


Full Client (google.com) - [Tải về]

Full Client (mega.nz) - [Tải về]

Full Client (onedrive.com) - [Tải về]


Gặp khó khăn khi mở trò chơi? Tham khảo tại đây!

Latest Update Patcher (23 May 2024)
Nếu bạn đã cài trò chơi của chúng tôi, nhưng đã lỗi thời và vì một lý do nào đó, bạn không thể tự động cập nhật - bản vá này là dành cho bạn. Nó chứa tất cả các cập nhật mới nhất. Chỉ cần giải nén nó vào thư mục trò chơi.

Bless.gs - [Tải về]