Xếp hạng

Tại đây bạn có thể xem lịch sử các cuộc Công Thành Chiến đã diễn ra trên máy chủ, thông tin về các bên tham gia và người chiến thắng.

Lâu đài đã được bảo vệ thành công 4 lần liên tiếp, phe công thành sẽ nhận được bùa lợi trong cuộc chiến tiếp theo.

Tăng bùa lợi bổ sung khi phá hủy bức tượng phía trên: x4

Bao vây Thành


Tăng sát thương +40%
Hấp thụ sát thương +16%
Sát thương bỏ qua phòng thủ PvP +800

Lịch sử công thành chiến
Ngày
Người chiến thắng
Phe công thành
Phe thủ thành
Tình trạng
17.10.2021 TheAce TheAce Giữ được thành
10.10.2021 TheAce TheAce Giữ được thành
03.10.2021 TheAce TheAce Giữ được thành
26.09.2021 TheAce DarkClan Bị chiếm
19.09.2021 DarkClan TheAce Bị chiếm
12.09.2021 TheAce TheAce Giữ được thành
05.09.2021 TheAce TheAce Giữ được thành
29.08.2021 TheAce TheAce Giữ được thành
22.08.2021 TheAce TheAce Giữ được thành
15.08.2021 TheAce TheAce Giữ được thành
08.08.2021 TheAce DarkClan Bị chiếm
01.08.2021 DarkClan TheAce Bị chiếm
25.07.2021 TheAce TheAce Giữ được thành
18.07.2021 TheAce TheAce Giữ được thành
11.07.2021 TheAce TheAce Giữ được thành
04.07.2021 TheAce TheAce Giữ được thành
20.06.2021 TheAce TheAce Giữ được thành
13.06.2021 TheAce TheAce Giữ được thành
06.06.2021 TheAce HuKaK Bị chiếm
30.05.2021 HuKaK TheAce Bị chiếm
23.05.2021 TheAce TheAce Giữ được thành
16.05.2021 TheAce TheAce Giữ được thành
09.05.2021 TheAce TheAce Giữ được thành
02.05.2021 TheAce TheAce Giữ được thành
25.04.2021 TheAce TheAce Giữ được thành
18.04.2021 TheAce TheAce Giữ được thành
11.04.2021 TheAce TheAce Giữ được thành
04.04.2021 TheAce TheAce Giữ được thành
28.03.2021 TheAce TheAce Giữ được thành
21.03.2021 TheAce TheAce Giữ được thành
14.03.2021 TheAce HuKaK Bị chiếm
07.03.2021 HuKaK TheAce Bị chiếm
28.02.2021 TheAce TheAce Giữ được thành
21.02.2021 TheAce TheAce Giữ được thành
14.02.2021 TheAce TheAce Giữ được thành
07.02.2021 TheAce TheAce Giữ được thành
31.01.2021 TheAce TheAce Giữ được thành
24.01.2021 TheAce TheAce Giữ được thành
17.01.2021 TheAce HuKaK Bị chiếm
10.01.2021 HuKaK TheAce Bị chiếm
03.01.2021 TheAce TheAce Giữ được thành
27.12.2020 TheAce TheAce Giữ được thành
20.12.2020 TheAce TheAce Giữ được thành
13.12.2020 TheAce TheAce Giữ được thành
06.12.2020 TheAce TheAce Giữ được thành
29.11.2020 TheAce TheAce Giữ được thành
22.11.2020 TheAce TheAce Giữ được thành
15.11.2020 TheAce Olymp Bị chiếm
08.11.2020 Olymp TheAce Bị chiếm
01.11.2020 TheAce TheAce Giữ được thành
25.10.2020 TheAce TheAce Giữ được thành
18.10.2020 TheAce TheAce Giữ được thành
11.10.2020 TheAce Olymp Bị chiếm
04.10.2020 Olymp TheAce Bị chiếm
27.09.2020 TheAce DarkClan Bị chiếm
20.09.2020 DarkClan TheAce Bị chiếm
13.09.2020 TheAce TheAce Giữ được thành
06.09.2020 TheAce TheAce Giữ được thành
30.08.2020 TheAce Olymp Bị chiếm
23.08.2020 Olymp Olymp Giữ được thành
16.08.2020 Olymp TheAce Bị chiếm
09.08.2020 TheAce Olymp Bị chiếm
02.08.2020 Olymp TheAce Bị chiếm
26.07.2020 TheAce TheAce Giữ được thành
19.07.2020 TheAce DarkClan Bị chiếm
12.07.2020 DarkClan TheAce Bị chiếm
05.07.2020 TheAce Olymp Bị chiếm
28.06.2020 Olymp Olymp Giữ được thành
21.06.2020 Olymp TheAce Bị chiếm
14.06.2020 TheAce Olymp Bị chiếm
07.06.2020 Olymp Olymp Giữ được thành
31.05.2020 Olymp TheAce Bị chiếm
24.05.2020 TheAce Olymp Bị chiếm
17.05.2020 Olymp TheAce Bị chiếm
10.05.2020 TheAce TheAce Giữ được thành
03.05.2020 TheAce TheAce Giữ được thành
26.04.2020 TheAce Olymp Bị chiếm
19.04.2020 Olymp TheAce Bị chiếm
12.04.2020 TheAce Olymp Bị chiếm
05.04.2020 Olymp TheAce Bị chiếm
29.03.2020 TheAce Olymp Bị chiếm
22.03.2020 Olymp TheAce Bị chiếm
08.03.2020 TheAce TheAce Giữ được thành
01.03.2020 TheAce TheAce Giữ được thành
23.02.2020 TheAce Olymp Bị chiếm
16.02.2020 Olymp TheAce Bị chiếm
09.02.2020 TheAce TheAce Giữ được thành
02.02.2020 TheAce TheAce Giữ được thành
26.01.2020 TheAce TheAce Giữ được thành
19.01.2020 TheAce Olymp Bị chiếm
12.01.2020 Olymp TheAce Bị chiếm
05.01.2020 TheAce TheAce Giữ được thành
29.12.2019 TheAce TheAce Giữ được thành
22.12.2019 TheAce TheAce Giữ được thành
15.12.2019 TheAce TheAce Giữ được thành
08.12.2019 TheAce Olymp Bị chiếm
01.12.2019 Olymp TheAce Bị chiếm
24.11.2019 TheAce TheAce Giữ được thành
17.11.2019 TheAce TheAce Giữ được thành
03.11.2019 TheAce TheAce Giữ được thành
27.10.2019 TheAce TheAce Giữ được thành
20.10.2019 TheAce Olymp Bị chiếm
13.10.2019 Olymp TheAce Bị chiếm
06.10.2019 TheAce TheAce Giữ được thành
29.09.2019 TheAce TheAce Giữ được thành
22.09.2019 TheAce DarkClan Bị chiếm
01.09.2019 TheAce TheAce Giữ được thành
18.08.2019 TheAce TheAce Giữ được thành
11.08.2019 TheAce TheAce Giữ được thành
04.08.2019 TheAce Requiem Bị chiếm
28.07.2019 Requiem TheAce Bị chiếm
21.07.2019 TheAce Survivor Bị chiếm
14.07.2019 Survivor TheAce Bị chiếm
07.07.2019 TheAce TheAce Giữ được thành
30.06.2019 TheAce TheAce Giữ được thành
23.06.2019 TheAce TheAce Giữ được thành
16.06.2019 TheAce TheAce Giữ được thành
09.06.2019 TheAce TheAce Giữ được thành
26.05.2019 TheAce Survivor Bị chiếm
19.05.2019 Survivor TheAce Bị chiếm
12.05.2019 TheAce TheAce Giữ được thành
05.05.2019 TheAce TheAce Giữ được thành
28.04.2019 TheAce TheAce Giữ được thành
21.04.2019 TheAce Survivor Bị chiếm
14.04.2019 Survivor TheAce Bị chiếm
07.04.2019 TheAce TheAce Giữ được thành
31.03.2019 TheAce TheAce Giữ được thành
24.03.2019 TheAce TheAce Giữ được thành
17.03.2019 TheAce TheAce Giữ được thành
10.03.2019 TheAce TheAce Giữ được thành
03.03.2019 TheAce TheAce Giữ được thành
24.02.2019 TheAce TheAce Giữ được thành
17.02.2019 TheAce Survivor Bị chiếm
10.02.2019 Survivor TheAce Bị chiếm
03.02.2019 TheAce TheAce Giữ được thành
27.01.2019 TheAce Survivor Bị chiếm
20.01.2019 Survivor TheAce Bị chiếm
13.01.2019 TheAce TheAce Giữ được thành
06.01.2019 TheAce TheAce Giữ được thành
30.12.2018 TheAce TheAce Giữ được thành
23.12.2018 TheAce TheAce Giữ được thành
16.12.2018 TheAce TheAce Giữ được thành
09.12.2018 TheAce TheAce Giữ được thành
02.12.2018 TheAce TheAce Giữ được thành
25.11.2018 TheAce TheAce Giữ được thành
18.11.2018 TheAce TheAce Giữ được thành
11.11.2018 TheAce Reunion Bị chiếm
04.11.2018 Reunion TheAce Bị chiếm
28.10.2018 TheAce TheAce Giữ được thành
21.10.2018 TheAce TheAce Giữ được thành
14.10.2018 TheAce TheAce Giữ được thành