Xếp hạng
Master Origin Avalon Mega Deus Extreme

Tại đây bạn có thể xem lịch sử các cuộc Công Thành Chiến đã diễn ra trên máy chủ, thông tin về các bên tham gia và người chiến thắng.

Last week 479 Bonuses were awarded to the winning guild 12zen.


Lâu đài đã được bảo vệ thành công 15 lần liên tiếp, phe công thành sẽ nhận được bùa lợi trong cuộc chiến tiếp theo.

Tăng bùa lợi bổ sung khi phá hủy bức tượng phía trên: x6

Aggressive Siege


Increase Damage +105%
Absorb Damage +42%
True Damage PvP +3150
Maximum Life +21000


Lịch sử công thành chiến
Ngày
Người chiến thắng
Phe công thành
Phe thủ thành
Tình trạng
21.05.2023 12zen 12zen Giữ được thành
14.05.2023 12zen 12zen Giữ được thành
07.05.2023 12zen 12zen Giữ được thành
30.04.2023 12zen 12zen Giữ được thành
23.04.2023 12zen 12zen Giữ được thành
16.04.2023 12zen 12zen Giữ được thành
09.04.2023 12zen 12zen Giữ được thành
02.04.2023 12zen 12zen Giữ được thành
19.02.2023 12zen 12zen Giữ được thành
12.02.2023 12zen 12zen Giữ được thành
05.02.2023 12zen IOPGl Bị chiếm
29.01.2023 IOPGl 12zen Bị chiếm
22.01.2023 12zen 12zen Giữ được thành
15.01.2023 12zen 12zen Giữ được thành
11.12.2022 12zen IOPGl Bị chiếm
04.12.2022 IOPGl 12zen Bị chiếm
27.11.2022 12zen 12zen Giữ được thành
20.11.2022 12zen 12zen Giữ được thành
13.11.2022 12zen 12zen Giữ được thành
06.11.2022 12zen 12zen Giữ được thành
30.10.2022 12zen 12zen Giữ được thành
23.10.2022 12zen 12zen Giữ được thành
16.10.2022 12zen 12zen Giữ được thành
02.10.2022 12zen IOPGl Bị chiếm
25.09.2022 IOPGl 12zen Bị chiếm
18.09.2022 12zen 12zen Giữ được thành
14.08.2022 12zen 12zen Giữ được thành
07.08.2022 12zen 12zen Giữ được thành
31.07.2022 12zen 12zen Giữ được thành
24.07.2022 12zen 12zen Giữ được thành
17.07.2022 12zen 12zen Giữ được thành
26.06.2022 12zen TRIADS Bị chiếm
19.06.2022 TRIADS 12zen Bị chiếm
12.06.2022 12zen 12zen Giữ được thành
05.06.2022 12zen 12zen Giữ được thành
29.05.2022 12zen 12zen Giữ được thành
22.05.2022 12zen 12zen Giữ được thành
15.05.2022 12zen 12zen Giữ được thành
08.05.2022 12zen 12zen Giữ được thành
01.05.2022 12zen 12zen Giữ được thành
24.04.2022 12zen 12zen Giữ được thành
17.04.2022 12zen 12zen Giữ được thành
10.04.2022 12zen ReaL Bị chiếm
03.04.2022 ReaL 12zen Bị chiếm
27.03.2022 12zen 12zen Giữ được thành
13.03.2022 12zen 12zen Giữ được thành
06.03.2022 12zen 12zen Giữ được thành
27.02.2022 12zen 12zen Giữ được thành
20.02.2022 12zen 12zen Giữ được thành
13.02.2022 12zen 12zen Giữ được thành
06.02.2022 12zen 12zen Giữ được thành
30.01.2022 12zen 12zen Giữ được thành
23.01.2022 12zen 12zen Giữ được thành
16.01.2022 12zen HorizonT Bị chiếm
09.01.2022 HorizonT 12zen Bị chiếm
02.01.2022 12zen 12zen Giữ được thành
26.12.2021 12zen 12zen Giữ được thành
19.12.2021 12zen Origin Bị chiếm
12.12.2021 Origin Origin Giữ được thành
05.12.2021 Origin 12zen Bị chiếm
28.11.2021 12zen Origin Bị chiếm
21.11.2021 Origin BeL4eNaK Bị chiếm
14.11.2021 12zen BeL4eNaK Bị chiếm