Xếp hạng

Tại đây bạn có thể xem lịch sử các cuộc Công Thành Chiến đã diễn ra trên máy chủ, thông tin về các bên tham gia và người chiến thắng.

Xin chúc mừng Origin là chủ thành mới!

Lịch sử công thành chiến
Ngày
Người chiến thắng
Phe công thành
Phe thủ thành
Tình trạng
05.12.2021 Origin 12zen Bị chiếm
28.11.2021 12zen Origin Bị chiếm
21.11.2021 Origin BeL4eNaK Bị chiếm
14.11.2021 12zen BeL4eNaK Bị chiếm