Support

Tất cả các câu hỏi liên quan đến cách chơi chúng tôi khuyến khích nên hỏi trên diễn đàn, mục câu hỏi. Cũng cóa thể ghé thăm mục thông tinthư viện.

Nếu bạn chưa tìm thấy câu trả lời cho vướng mắc của bạn hoặc gặp các vấn đề chưa tìm ra cách khắc phục, vui lòng tạo đơn trên hệ thống Hỗ trợ của chúng tôi.
Bạn cần đăng nhập để tạo đơn.

Nếu bạn đang muốn tham gia cộng đồng của chúng tôi và đưa ra một vài câu hỏi? Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Discord hoặc Facebook.

Các kênh giao tiếp khác:


Vui lòng chỉ trao đổi ở một kênh duy nhất. Không gởi trùng lặp các yêu cầu trên các kênh giao tiếp.