Xếp hạng

Tại đây bạn có thể xem lịch sử các cuộc Công Thành Chiến đã diễn ra trên máy chủ, thông tin về các bên tham gia và người chiến thắng.

Xin chúc mừng KING là chủ thành mới!

Lịch sử công thành chiến
Ngày
Người chiến thắng
Phe công thành
Phe thủ thành
Tình trạng
11.04.2021 KING SNUFF Bị chiếm
28.03.2021 SNUFF SNUFF Giữ được thành
21.03.2021 SNUFF SNUFF Giữ được thành
14.03.2021 SNUFF SNUFF Giữ được thành
07.03.2021 SNUFF ORDER Bị chiếm
28.02.2021 ORDER ORDER Giữ được thành
21.02.2021 ORDER KING Bị chiếm
14.02.2021 KING SNUFF Bị chiếm
07.02.2021 SNUFF SNUFF Giữ được thành
31.01.2021 SNUFF ORDER Bị chiếm
24.01.2021 ORDER SNUFF Bị chiếm
17.01.2021 SNUFF ORDER Bị chiếm
10.01.2021 ORDER SNUFF Bị chiếm
03.01.2021 SNUFF SNUFF Giữ được thành
27.12.2020 SNUFF ORDER Bị chiếm
20.12.2020 ORDER ORDER Giữ được thành
13.12.2020 ORDER ORDER Giữ được thành
06.12.2020 ORDER SNUFF Bị chiếm
29.11.2020 SNUFF ORDER Bị chiếm
22.11.2020 ORDER ORDER Giữ được thành
15.11.2020 ORDER ORDER Giữ được thành
08.11.2020 ORDER ORDER Giữ được thành
25.10.2020 ORDER SNUFF Bị chiếm
18.10.2020 SNUFF ORDER Bị chiếm
11.10.2020 ORDER SNUFF Bị chiếm
04.10.2020 SNUFF ORDER Bị chiếm
27.09.2020 ORDER ORDER Giữ được thành
20.09.2020 ORDER SNUFF Bị chiếm
13.09.2020 SNUFF ORDER Bị chiếm
06.09.2020 ORDER ORDER Giữ được thành
30.08.2020 ORDER HorizonT Bị chiếm
23.08.2020 HorizonT ORDER Bị chiếm
16.08.2020 ORDER SNUFF Bị chiếm
09.08.2020 SNUFF HorizonT Bị chiếm
02.08.2020 HorizonT SNUFF Bị chiếm
26.07.2020 SNUFF HorizonT Bị chiếm
19.07.2020 HorizonT SNUFF Bị chiếm
12.07.2020 SNUFF SNUFF Giữ được thành
05.07.2020 SNUFF HorizonT Bị chiếm
28.06.2020 HorizonT HorizonT Giữ được thành
21.06.2020 HorizonT SNUFF Bị chiếm
14.06.2020 SNUFF HorizonT Bị chiếm
07.06.2020 HorizonT HorizonT Giữ được thành
31.05.2020 HorizonT Gi25 Bị chiếm
24.05.2020 Gi25 Gi25 Giữ được thành
17.05.2020 Gi25 HorizonT Bị chiếm
10.05.2020 HorizonT Gi20 Bị chiếm
03.05.2020 Gi20 Gi20 Giữ được thành
26.04.2020 Gi20 noBeHe Bị chiếm
19.04.2020 noBeHe Disabled Bị chiếm
12.04.2020 Disabled Disabled Giữ được thành
05.04.2020 Disabled Disabled Giữ được thành
29.03.2020 Disabled Disabled Giữ được thành
22.03.2020 Disabled SOUTH Bị chiếm
15.03.2020 SOUTH BeL4eNaK Bị chiếm