Thông tin

Nhân vật -CAPS-


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
0
Nhân vật
-CAPS-
Chủng tộc
High Elf
Cấp độ
400
Tributes
11
Resets
51
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Devias (217 x 62)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
69
Cấp đồ bùa lợi
69
Equipment
1010
Nhiệm vụ đã hoàn thành
315
RQuest stats
136
Cấp độ ET
19
Máy chủ
Avalon-GS
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản