Thông tin

Thông tin đã bị ẩn


Nhân vật -Crystal-


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
5,935
Nhân vật
-Crystal-
Chủng tộc
Blade Master
Cấp độ
354
Tributes
24
Resets
31
Cập độ Sát Nhân
Vị trí
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
Điểm thành tích
Cấp đồ bùa lợi
Equipment
Nhiệm vụ đã hoàn thành
RQuest stats
Cấp độ ET
Máy chủ
Trạng thái