Thông tin

Nhân vật -Grinder-


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
-Grinder-
Chủng tộc
Lord Emperor
Cấp độ
400
Tributes
107
Grands
1
Resets
216
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Arkania (212 x 53)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
1000
Điểm thành tích
186
Cấp đồ bùa lợi
186
Equipment
2183
Nhiệm vụ đã hoàn thành
338
RQuest stats
0
Cấp độ ET
0
Máy chủ
Extreme-GS
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản