Thông tin

Nhân vật -Hex-


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
7,345
Nhân vật
-Hex-
Chủng tộc
Lord Emperor
Cấp độ
400
Tributes
26
Grands
0
Resets
216
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Arkania (228 x 50)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
2000
Điểm thành tích
210
Cấp đồ bùa lợi
210
Equipment
3553
Nhiệm vụ đã hoàn thành
380
RQuest stats
2000
Cấp độ ET
16
Máy chủ
Extreme-GS
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản