Thông tin

Nhân vật -K-A-T-


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
1,601
Nhân vật
-K-A-T-
Chủng tộc
Blade Master
Cấp độ
400
Tributes
11
Resets
31
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Arkania (214 x 44)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
169
Cấp đồ bùa lợi
169
Equipment
1132
Nhiệm vụ đã hoàn thành
380
RQuest stats
1012
Cấp độ ET
28
Máy chủ
Jade-Sub1
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản