Thông tin

Nhân vật -MaLdiTo-


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
-MaLdiTo-
Chủng tộc
Blade Master
Cấp độ
400
Resets
11
Cập độ Sát Nhân
Warned (1)
Vị trí
Arkania (223 x 17)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
2000
Điểm thành tích
46
Cấp đồ bùa lợi
46
Equipment
1035
Nhiệm vụ đã hoàn thành
380
RQuest stats
2000
Cấp độ ET
11
Máy chủ
Master-GS
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản