Thông tin

Nhân vật -Mulsanne-


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
5,443
Nhân vật
-Mulsanne-
Chủng tộc
High Elf
Cấp độ
400
Tributes
34
Resets
51
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Bless Arena (144 x 97)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
1000
Điểm thành tích
183
Cấp đồ bùa lợi
183
Equipment
2552
Nhiệm vụ đã hoàn thành
380
RQuest stats
2000
Cấp độ ET
29
Máy chủ
Avalon-GS
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản