Thông tin

Nhân vật -STIG-


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
-STIG-
Chủng tộc
Blade Master
Cấp độ
400
Tributes
33
Resets
101
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Silent Grounds (165 x 65)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
2000
Điểm thành tích
134
Cấp đồ bùa lợi
134
Equipment
2474
Nhiệm vụ đã hoàn thành
380
RQuest stats
2000
Cấp độ ET
30
Máy chủ
Mega-GS
Trạng thái
Online

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản