Thông tin

Nhân vật -Shogun-


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
8,765
Nhân vật
-Shogun-
Chủng tộc
Blade Master
Cấp độ
338
Tributes
29
Resets
101
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Bless Arena (149 x 106)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
2000
Điểm thành tích
40
Cấp đồ bùa lợi
0
Equipment
0
Nhiệm vụ đã hoàn thành
380
RQuest stats
629
Cấp độ ET
17
Máy chủ
Deus-GS
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản