Thông tin

Nhân vật -SunRise-


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
3,039
Nhân vật
-SunRise-
Chủng tộc
Duel Master
Cấp độ
378
Resets
11
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Silent Grounds (222 x 73)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
2000
Điểm thành tích
180
Cấp đồ bùa lợi
180
Equipment
1493
Nhiệm vụ đã hoàn thành
380
RQuest stats
2000
Cấp độ ET
12
Máy chủ
Master-GS
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản