Thông tin

Nhân vật -Zippy


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
10,456
Nhân vật
-Zippy
Chủng tộc
Lord Emperor
Cấp độ
300
Tributes
36
Resets
101
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Kanturu Core (28 x 155)
Sức mạnh
16,024
Nhanh nhẹn
17,020
Thể lực
20,020
Năng lượng
32,767
Mệnh lệnh
935
Điểm đã mua
2000
Điểm thành tích
198
Cấp đồ bùa lợi
198
Equipment
0
Nhiệm vụ đã hoàn thành
380
Cấp độ ET
19
Máy chủ
Empire-GS
Trạng thái
Online

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản