Thông tin

Nhân vật 163ONMYNEC


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
163ONMYNEC
Chủng tộc
Duel Master
Cấp độ
145
Tributes
0
Resets
25
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Arkania (217 x 58)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
105
Cấp đồ bùa lợi
205
Equipment
1181
Nhiệm vụ đã hoàn thành
339
RQuest stats
725
Cấp độ ET
16
Máy chủ
Jade-GS
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản