Thông tin

Nhân vật Awanxy


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
6,733
Nhân vật
Awanxy
Chủng tộc
Lord Emperor
Cấp độ
343
Tributes
30
Resets
101
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Silent Grounds (225 x 31)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
145
Cấp đồ bùa lợi
145
Equipment
1662
Nhiệm vụ đã hoàn thành
379
RQuest stats
2000
Cấp độ ET
15
Máy chủ
Vegas-GS
Trạng thái
Online

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản