Thông tin

Nhân vật BOJLO4ET


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Guild Buff
Không có
Nhân vật
BOJLO4ET
Chủng tộc
Grand Master
Cấp độ
355
Resets
10
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Kanturu Core (141 x 168)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
32
Cấp đồ bùa lợi
32
Equipment
1103
Nhiệm vụ đã hoàn thành
170
RQuest stats
24
Cấp độ ET
2
Máy chủ
Master-GS
Trạng thái
Online

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản