Thông tin

Nhân vật BabyShark


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
8,126
Nhân vật
BabyShark
Chủng tộc
Lord Emperor
Cấp độ
400
Tributes
48
Resets
51
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Arkania (215 x 50)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
2000
Điểm thành tích
204
Cấp đồ bùa lợi
204
Equipment
2714
Nhiệm vụ đã hoàn thành
380
RQuest stats
2000
Cấp độ ET
30
Máy chủ
Avalon-GS
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản