Thông tin

Nhân vật BleDun


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Guild Buff
3,564
Nhân vật
BleDun
Chủng tộc
Grand Master
Cấp độ
394
Resets
11
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Silent Grounds (148 x 35)
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
2000
Điểm thành tích
201
Cấp đồ bùa lợi
201
Equipment
2072
Nhiệm vụ đã hoàn thành
380
RQuest stats
2000
Cấp độ ET
5
Máy chủ
Master-GS
Trạng thái
Online

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản